Slide 1

The distributor and professional engineering service provider

IKKI LOGO reactangle
Slide 1

ซอฟต์แวร์โซลูชั่น ที่ถูกออกแบบอย่างพิถีพิถัน เพื่อการสร้างหนทางออกจากอุปสรรค ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในอุตสาหกรรมทุกรูปแบบ

Slide 1

Digital Microscope กล้องไมโครสโคปอุตสาหกรรม ทั้ง 2D กับ 3D ที่มีความละเอียดสูง และกำลังขยายสูง ให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้น ที่สามารถใช้งานควบคู่กับซอฟต์แวร์การตรวจสอบ

Slide 1

เครื่องมือวัดและตรวจสอบในงานอุตสาหกรรม
เป็นตัวบ่งชี้ถึง คุณภาพของงานผลิต
คุณภาพของกระบวนการผลิตและ Quality Control Process

previous arrow
next arrow
เครื่องมือวัด เครื่องมือ QC เครื่องมือแล็บ อุตสาหกรรม มีมาตรฐานรับรอง

ทำไมต้อง IKKI Thailand

เราคือตัวแทนจัดจำหน่าย และ ผู้เชี่ยวชาญด้านการขาย ในแวดวงเครื่องมืออุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น Metrology Equipment, ซอฟต์แวร์การดูแลจัดการของ Calibration และเครื่องมือวัดตรวจสอบต่างๆ ที่คุณภาพยอดเยี่ยมและครอบคลุมทุกวงการอุตสาหกรรมตั้งแต่ปี 2011…. ทีมที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการ์ณของทางเรา ทั้งฝ่ายขายและฝ่ายเทคนิค ที่จะสนับสนุน ให้คำแนะนำ ในสินค้าคุณภาพ และการแก้ไขปัญหาในการนำพา Quality control process ของคุณไปอีกระดับนึง

ซอฟต์แวร์โซลูชั่น อิกกิ

สิ่งที่เราเชื่อมั่น คือการสร้างฝัน ทำฝัน ของลูกค้า ผู้ประกอบการ เจ้าของโรงงาน และพนักงานทุกๆคนในอุตสาหกรรม สู่โรงงานระดับ High-end และก้าวสู่ World-wide

“ก้าวของการพัฒนา – คุณภาพของการทำงานและคุณภาพของกระบวนการผลิต”

Quality Matter

สิ่งที่สำคัญของงานอุตสาหกรรม ไม่ใช่แค่ ความแม่นยำ, กำลังการผลิต, ระบบหุ่นยนต์อัจฉริยะ, อุปกรณ์เครื่องจักรราคาสูง หรือทรัพยากรมนุษย์จำนวนมาก

แต่ทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมคือสิ่งที่หล่อหลอมเป็นคุณภาพการผลิต และและคำว่าคุณภาพจะไม่ถูกเติมเต็มหากขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไป

การให้ความสำคัญของการเพิ่มคุณภาพการผลิต

แน่นอนว่าการให้ความสำคัญ เราไม่สามารถกำหนดให้ค่าใด ค่านึงมากกว่ากัน เพราะการพัฒนาไปพร้อมๆกัน คือการเติบโต ที่มีความสเถียรภาพมากที่สุด

หัวใจหลักของการเพิ่ม คุณภาพ คือความสมดุลของการพัฒนา

การเปลี่ยนแปลงจากการทำงานแบบเดิม สู่ยุคสมัยของ Digital

การเปลี่ยนแปลงและการทดแทน ด้วยซอฟต์แวร์ หรือเทคโนโลยี ไม่ใช่การละทิ้งสิ่งเดิมๆ แต่คือการพัฒนาระบบการทำงานให้ดีกว่าเดิม

Total materia

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

QA-CAD Auto ballooning

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Fact Family

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Fact-M: Measure

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Fact-C: Calibration

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Fact-D: Documentation

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Fact-T: Troubleshooting

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Customized Software

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

WinROOF

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

เครื่องมือวัด ตัวแปรสำคัญใน คุณภาพการผลิต

เครื่องมือวัดในอุตสาหกรรม มีอยู่ด้วยกันหลายประเภท ที่มีทั้งการแบ่งประเภทตามการใช้ต่างๆ หรือแม้แต่หน่วยวัดต่างๆ ทำให้การเลือกใช้ ไม่ใช่สิ่งที่ควรมองข้าม 

เพราะเครื่องมือวัด คือตัวชี้วัดคุณภาพ เพราะเราจะบอกคุณภาพ ได้ก็ต่อเมื่อผลการวัดเราชี้ถึงตัวเลขที่ถูกต้อง

Optical Shaft Measuring

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Metrotom 1

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Vernier Calipers: 551 series

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Digimatic Micrometer

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

CMM: Zeiss Spectrum

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Hardness Tester

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

FM-X : Microhardness Tester

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

FV-Series : VICKERS Hardness t

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

FR-X : Rockwell Hardness Teste

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

FM-810ARS : Hardness testing

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Hardness Test blocks

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

HR-150A

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

8MHRS-150H

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

ETIPD

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

ปัญหาบนชิ้นงานขนาดเล็ก แค่รอยบางๆ ก็สามารถเห็นได้ผ่าน ไมโครสโคป

ไมโครสโคป ไม่ได้มีเพียงแค่สำหรับการตรวจสอบ ไมโครสโคปบางรุ่นก็ยังสามารถใช้วัดได้เช่นกัน ด้วยการใช้ Software ที่ติดตั้งมาใช้ร่วมกัน
และรวมถึง Hirox : HRX-01 ไมโครสโคป ที่สามารถวิเคราะห์ชิ้นงานได้ นับว่าเป็นอีกหนึ่งประเภทของไมโครสโคป

TS-1000

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

HRX-01

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Autofocus Handy

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Autofocus inspection

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Stereo Microscope: NSW

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Autofocus 4K Ultra HD

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

Digital Microscope with Displa

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

MSUSB401

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

TS-HM

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
(0)

ห้องสมุดบทความ

บทความที่ถูกรวบรวม ในสายงานอุตสาหกรรม มาร่วมกันหาคำตอบของคำถามที่คุณสงสัย

หรือมาร่วมกันเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทบทวนสิ่งเก่าๆ ที่เราอาจลืมไปแล้ว

Activity

มูลนิธิ Karen & Switzerland

Help IDP & Refugeee

@ Mae sariang แม่สะเรียง

Date: 06/09/2023

Charity karen swiss that help IDP Refugee
Service in industry

Service และการทำงานของเรา

ด้วยความเข้าใจในตัวสินค้าทั้งในรูปแบบของ Software และ Hardware ที่จะให้คำแนะนำ สาธิต และ บริการหลังการขาย การใช้งานระบบจาก Software ของทางเรา รวมไปถึง Equipment ที่มีความเฉพาะทางที่สูงมากขึ้น เราพร้อมให้บริการ เราเข้าใจถึงความต้องการ การแก้ไขปัญหาที่คุณเจอ เพราะทุกๆปัญหามีทางออกเสมอ

 เพราะเราเข้าใจ ความต้องการในการเพิ่มมาตรฐานคุณภาพ และสิ่งสำคัญที่นอกเหนือจากคุณภาพที่ขึ้นถึงจุดสูงสุด คือการคงคุณภาพไว้ให้เป็นมาตราฐานใหม่

เพราะเราเข้าใจ ความต้องการในการเพิ่มมาตรฐานคุณภาพ และสิ่งสำคัญที่นอกเหนือจากคุณภาพที่ขึ้นถึงจุดสูงสุด คือการคงคุณภาพไว้ให้เป็นมาตราฐานใหม่

ให้เราพาคุณไป สู่อีกระดับของมาตราฐานคุณภาพการผลิต