การใช้ 5M Model ทฤษฎีการวิเคราะห์ปัญหา ในอุตสาหกรรมการผลิต

ทฤษฎี 5M Model คือ คือโมเดลที่เรียกกันว่า ระบบการจัดการในอุตสาหกรรมเลยก็ว่าได้ เพราะ 5M คือการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานของปัญหา และการนำมาใช้ ประยุกต์กับการจัดการต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาได้เช่นกัน (ด้วยทฤษฎี 5M ทำให้เราเข้าใจ กระบวนการเกิดปัญหาต่างๆได้ดีขึ้น **การวิเคราะห์ปัญหาในอตสาหกรรม) ดังนั่นการใช้งาน ทฤษฎีนี้จึงไม่ได้แค่ มีไว้สำหรับการวิเคราะห์ปัญหาเท่านั้นเพียงอย่างเดียว

5M Model มีอะไรบ้าง

  • Material : ประเภทของวัสดุ หรือวัสดุผสมของวัสดุต่างๆ ในกระบวนการผลิต
  • Machine : ประเภทของเครื่องมือหรืออุปกรณ์ ที่ถูกใช้งานในกระบวนการผลิต
  • Manpower : ทรัพยากรบุคล ในการควบคุมเครื่องมือต่างๆ การใช้วัสดุต่างๆ ในกระบวนการผลิต
  • Method : วิธีการที่ใช้ในการผลิตชิ้นงาน ของกระบวนการผลิต
  • Measurement : วิธีการเช็ค, การวัดและตรวจสอบคุณภาพ หลังการผลิตแต่ละครั้ง
ทฤษฎี 5M Model

การจัดการในโรงงาน และวิเคราะห์ปัญหาด้วย ทฤษฎี 5M

Manpower

ทรัพยากรบุคคลากร นับเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด อาจจะอันดับ 1 ด้วยซ้ำไป เพราะบุคคลากร คือ Operator และพนักงานทุกคนที่ขับเคลื่อน โรงงานอุตสาหกรรม

ดังนั่น การเพิ่มศักยภาพของบุคลลากรมากขึ้น อาจทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของผลลัพท์ที่ดีขึ้นมากๆ เช่น การเทรนด์นิ่ง, การอบรม และการให้คำแนะนำ ให้พนักงานสามารถทำงานได้ดีมากขึ้น จะแสดงผลลัพท์ที่ดีมากขึ้นออกมาทันที ด้วยความสามารถที่เพิ่มขึ้น

และแน่นอนว่าการเพิ่มขีดความสามารถแล้ว เราก็อาจจะต้องมองถึงกระบวนการทำงานของพนักงานเช่นเดียวกัน เพราะบางครั้ง Human-error อาจหลีกเลี่ยงได้ยาก กับขอบขีดจำกัดของเวลา ดังนั่นการเพิ่ม Working Efficiency หรือกระบวนการทำงานที่เพิ่มมากขึ้น ก็จะช่วยลดข้อผิดพลาด และพนักงานเองก็สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

อย่างซอฟต์แวร์ SPC Real-time monitoring หรือแม้แต่ซอฟต์แวร์โซลูชั่นอื่นๆที่ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่าง ซอฟต์แวร์ตารางการสอบเทียบ หรือแม้แต่ สำหรับแผนกซ่อมบำรุง ดังนั่น การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย ซอฟต์แวร์ก็นับเป็นอีกทางหนึ่งด้วยเช่นกัน

teamwork manpower 5m model

Measurement and inspection

อีกหนึง M Model – Measurement ที่นับว่ามีความสำคัญมากๆในอุตสาหกรรม ลองให้ผมถามคำถามนึงดูนะครับ เราจะรู้ได้ยังไง ว่าที่เราผลิตมีคุณภาพพอแล้ว?……….และแน่นอนคำตอบเพียงอย่างเดียวนั้นก็คือ การวัด และ การตรวจสอบ

ดังนั่นการวัด การตรวจสอบคุณภาพ จึงนับว่าเป็นตัวกำหนดชี้วัดคุณภาพ และในส่วนของการควบคุมคุณภาพจะเริ่มได้เสมอหากเราทราบว่า คุณภาพของชิ้นงานที่เราผลิตมาแล้วดีหรือไม่ดี ก็ต้องใช้เกณฑ์การวัดและเกณฑ์การตรวจสอบ ดังนั่น เครื่องมือวัด เครื่องมือตรวจสอบ จึงนับว่าเป็นผู้เล่นกองหน้าเลยก็ว่าได้

แต่ในที่นี้ไม่ใช่แค่การใช้เครื่องมือราคาแพง คุณภาพสูงอย่างเดียว เพราะยังหมายถึง ความพร้อมของเครื่องมือด้วยเช่นกัน เครื่องมือผ่านการสอบเทียบล่าสุดเมื่อไร อายุการใช้งานอีกมากมาย ซึ่งเราสามารถเข้าไปตามอ่านได้ในการยกตัวอย่างของปัญหาใน การวิเคราะห์ปัญหาด้วยก้างปลา Ishikawa diagram

การวัดด้วย เวอร์เนียคาลิปเปอร์

Machinery and equipment

จากส่วนของการวัด การตรวจสอบ ที่ได้พูดถึงความพร้อมของอุปกรณ์แล้ว และแน่นอน มันไม่ใช่แค่อุปกรณ์การวัด แต่ยังมีเครื่องจักร เครื่องมือที่ถูกใช้ในการผลิตอีกด้วย และการตรวจสอบ เครื่องจักร เครื่องมือ ก็นับว่าเป็น อีกหนึ่งปัจจัยของการควบคุมคุณภาพการผลิต ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ซึ่งการดูแล เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ มักจะต้องมีการควบคุมในหลายๆส่วน เช่นเวลาพักเครื่อง หากชำรุดทำอย่างไรได้บ้าง ก็นับเป็นการดูแลด้วยเหมือนกัน ด้วยส่วนมากมักจะมีแผนกซ่อมบำรุง ที่ต้องทำการตรวจสอบเครื่องจักร เครื่องมือต่างๆ ให้อยู่ในสภาพความพร้อมตาม ตารางที่ถูกจัดวางไว้ (Fact-T ซอฟต์แวร์ตัวช่วยแผนกซ่อมบำรุง) และนอกจากสภาพความพร้อมต่างๆแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆ อาทิเช่น การพัฒนาระบบต่างๆ และอัพเกรด ของเครื่องจักร และอุปกรณ์ เช่นเดียวกัน

5m model machine

Materials

Raw material หรือวัตถุดิบ ประเภทของวัสดุ นับว่าเป็นเหมือน ปัจจัย 4 ของมนุษย์เรา เพราะหากเราผลิตทุกอย่างได้ แต่กลับไม่มีวัสดุ โรงงานก็จะไม่สามารถผลิตอะไรมาได้เลย และนั้นเลยนำไปสู่การทำความเข้าใจกับประเภทของวัสดุ ที่จะนำมาใช้ หรือ การเลือกใช้วัสดุประเภท ซึ่งอาจเกี่ยวเนื่องกับ ต้นทุนที่ลดลง,  สมรรถนะ ของเครื่องจักรการผลิต หรืออาจจะเป็นระยะเวลาในการเตรียมวัสดุประเภทนี้ก่อนนำมาใช้

ซึ่งเราจะเห็นได้ว่า การหยิบวัสดุประเภทนึงมาใช้อาจมีความซับซ้อน มากกว่าที่เราคิด เพราะอาจมีดีเทลของข้อมูลอีกมากมายตามการใช้งาน เช่นความยืดยุ่นของวัสดุ อัตราการงอ หรือแม้แต่เรื่องของอุณภาพ สภาพอากาศ ความทนทานต่อปฏิกริยาต่างๆ และนั้นจึงเป็นที่มาของ Total Materia ตัวช่วยของทุกโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต ในเรื่องของวัสดุ

materials 5M model

Method

หลังจากเราได้วิเคราะห์ทั้งหลายแล้ว จึงเข้าสู่ วิธีการผลิตทั้งหมด เราจะนำสิ่งที่เราได้รับจากการวิเคราะห์ทั้งหมดไปใช้งานได้ยังไงบ้าง เพื่อการควบคุมการผลิต ให้ได้คุณภาพและปริมาณที่รับได้ Quality และ Quantity และแน่นอน Method วิธีการที่เราใช้ทั้งหมด จะเป็นจุดเปลี่ยนของการผลิต แทบจะทั้งหมด 

**นอกจากการผลิตคุณภาพแล้ว เราจะต้องถามกลับมาว่า เราผลิตซ้ำได้คุณภาพแค่ไหน

Method 5m model

ทฤษฎี 5M Model ที่เราใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา นับว่าเป็น หนึงในโมเดลที่น่าสนใจ ของการจัดการ Management ในอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ เพราะด้วยคำว่า Model นั้นหมายถึง การนับไปเป็นแบบอย่างประยุกต์การใช้งาน ให้เขากับ รูปแบบของ อุตสาหกรรมนั้นๆเช่นเดียวกัน

Picture of Koffaree S.

Koffaree S.

Digital marketing and Content designer of IKKI Thailand
ตลาดอุตสาหกรรม นับเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดอันดับต้นๆของประเทศ และการเข้าใจตลาดของอุตสาหกรรม ในทัศนคติของตัวผมเอง ผมมองคำว่า User Experience หรือ ประสบการ์ณการใช้งานของผู้ใช้งาน เป็นหัวใจหลักของการเข้าถึงตลาดอุตสาหกรรม

ในทุกๆครั้ง คำถามมากมายที่ผมมักถามตัวเองผมเองก่อนเสมอ… สินค้าจะไปเพิ่มอะไรในโรงงาน คุณภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไหม ระบบการทำงานจะมีการเปลี่ยนแปลงไหม ระบบการทำงานดีขึ้นไหม ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน…
ซึ่งการตอบคำถามต่างๆเหล่านี้ อันดับแรก คือการมองเห็นศักยภาพของสินค้าของเรา หน้าที่เราจึงเป็นการที่เราจะต้องเข้าใจ ระบบการทำงานในโรงงานทั้งหมด ในสินค้าของเรา และการใช้งานของสินค้า เพื่อการมอบ User Experience ที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้า