SDG LOGO

SDG หรือที่เรารู้จักกันในนามของ Sustainable Development Goals เพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนพร้อมกับการพัฒนาธุรกิจของเราให้เติบโตควบคู่กับสังคมที่ยั่งยืน

เรา IKKI Thailand ได้ใส่ใจใน ความยั่งยืนของสังคมและการพัฒนาของธุรกิจที่มั่นคง ควบคู่กันไปการได้เป็นส่วนหนึ่งของการเข้าช่วยเหลือพัฒนาสังคม แม้ไม่ได้มากหรือน้อย แต่เราได้ช่วยอย่างเต็มใจและเต็มที่ เพราะสิ่งหนึ่งที่เราเชื่อมั่นคือ คือการพัฒนาธุรกิจที่ยืนเคียงข้างกับสังคมที่ยั่งยืน เพราะเราเองทุกๆคน ก็อาศัยอยู่ในสังคมตอนนี้ รวมถึงผู้สนใจเราหรือลูกค้าของเรา เราจึงได้เริ่มโครงการ SDG การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน

มูลนิธิ Karen & Switzerland

Help IDP & Refugeee

@ Mae sariang แม่สะเรียง

Date: 06/09/2023

Charity karen swiss that help IDP Refugee