IKKI slogan
QA-CAD กับการทำ บอลลูน ด้วยมือ

การทำ Balloon ด้วยมือกับการใช้ซอฟต์แวร์ทำ

การทำ Balloon ด้วยมือ หรือการใช้ Software Auto-Balloon ข้อแตกต่างหลักๆคงไม่ต่างไปกับการ ที่เราเขียนข้อความลงบนกระดาษ จำนวนมากๆ และนำไปพิมพ์ลงบันทึกเข้าเอกสาร ในคอมพิวเตอร์ ซึ่งโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดก็สูงตามไปด้วย เช่นการพิมพ์ตัวสะกดผิด การพิมพ์สลับบรรทัด 

และหากเทียบกับการทำ Balloon ด้วยมือนั้นหมายถึง การเริ่มตั้งแต่ 

  • กำหนดอันดับและวง Balloon ที่อาจมากถึง 30 40 50 อันดับเลยก็ว่าได้
  • นำข้อมูลที่ทำการวงแล้ว มากรอกลงกระดาษ
  • กรอกอีกรอบ เข้าสู่ซอฟต์แวร์เอกสารต่างๆ ในคอมพิวเตอร์

นั้นอาจหมายถึง โอากาสของการผิดพลาดก็จะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย และหากจะต้องมีการปรับอันดับต่างๆ หรือแก้ไขอันดับ Balloon รับรองงานนี้ ไม่ต่ำกว่าวันนึงใน การทำ Balloon ครั้งนึงแน่นอน

และ QA-CAD Software ที่จะเข้ามาช่วยในการทำ Balloon ให้เสร็จเพียงไม่กี่คลิก ด้วยเทคโนโลยี OCR ในการอ่านตัวอักษร สัญลักษณ์ และ ตัวเลข

ทำให้ QA-CAD สามารถรองรับได้ทั้ง:

  • ไฟล์รูปภาพ  (JPG, PNG, Bitmap, TIFF, ฯลฯ)
  • ไฟล์ประเภทท PDF (ถ้าแสกนจากเครื่องปริ้นเตอร์ แนะนำให้เป็นไฟล์ที่มีความละเอียด ด้วน้า)
  • ไฟล์ประเภท Drawing (DWG, DXF, HPGL/2, DWF, ฯลฯ). 

และนั้นทำให้การตรวจสอบ สามารถทำได้เพียงไม่กี่คลิก ลดเวลา ลดข้อผิดพลาด