ส่วนประกอบแม่พิมพ์ Mold

Mold Components หรือ “ส่วนประกอบของแม่พิมพ์”

Mold Components หรือ “ส่วนประกอบของแม่พิมพ์” โดยทั่วไปหมายถึงชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบแต่ละชิ้นที่ใช้ในการสร้างหรือประกอบแม่พิมพ์ ส่วนประกอบของแม่พิมพ์คือส่วนต่างๆ ที่ประกอบกันเป็นแม่พิมพ์และทำให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง ส่วนประกอบเหล่านี้อาจรวมถึง: Mold Base: โครงสร้างของแม่พิมพ์ ซึ่งให้ความมั่นคงและยึดส่วนประกอบอื่นๆ ทั้งหมดไว้ด้วยกัน

Read More »
กล้องงู และ งานอุตสาหกรรม รถยนต์

Borescope ความสำคัญของกล้องงู และ อุตสาหกรรมรถยนต์

Borescope ความสำคัญของกล้องงู และ อุตสาหกรรมรถยนต์ บทบาทของกล้องงู ถือเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญ ของวงการอุตสาหกรรมรถยนต์ ร่วมไปถึง การซ่อมรถยนต์ หรือ Maintenance รถยนต์  เพราะการใช้งานของมันหลักๆ

Read More »
โต๊ะหินแกรนิต สำหรับอุตสาหกรรม

Granite Surface โต๊ะหินแกรนิต รากฐานของ Metrology มาตรวิทยา

Granite Table โต๊ะหินแกรนิต รากฐานของการตรวจสอบงานที่มีประสิทธิภาพ โต๊ะหินแกรนิต หรือ Granite Table เป็นที่รู้จักกันดีในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ โต๊ะหินแกรนิตนั้นจะประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลัก ๆ

Read More »
เทคนิคการดูแล itp Styli Stylus

ทิป! การดูแลเครื่องมือ CMM Stylus โดย styli

ทิป! การดูแลเครื่องมือ CMM Stylus โดย Styli ถึงแม้ว่า Itp styli จะมีการผลิตที่มีคุณภาพและปราณีต เพื่อสินค้าที่มีคุณภาพ แต่คำถามจะกลับมาที่ เราควรทำยังไงหลังได้รับสินค้า?

Read More »
Hirox art inspection with 3d microscope

โปรเจ็ค: วิเคราะห์งานศิลป์ ด้วยกล้องจุลทรรศน์ 3D “ Girl with a pearl earring ”

Girl with a Pearl Earring คือหนึ่งในผลงานศิลปะชิ้นเอกของ ศิลปิน Vermeer ที่ถูกสรรคสร้างไว้ เมื่อปี 1665. การวิเคราะห์ตรวจสอบเฉพาะทาง ที่ถูกออกแบบเพื่อโปรเจ็คภาพงานศิลป์

Read More »