Eddy current คืออะไร และ ใช้ตรวจสอบเกลียวยังไง

Eddy current คืออะไร และการนำ Eddy current มาใช้ใน การวัดเกลียว

หนึ่งในการทดสอบไม่ทำลาย NDT นั้นก็คือ ET หรือ Eddy Current Testing

การทดสอบที่ใช้ตรวจสอบ หาความสมบูรณ์ของชิ้นงาน เพื่อหารอยแตก รอยตำหนิ หรือความไม่สมบูรณ์ต่างๆ

Eddy current คืออะไร ทำงานยังไง

การทดสอบ Eddy current คืออะไร

Eddy Current คือ กระแสไฟฟ้าไหลวน ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับการทดสอบ MT แต่ Eddy current คือการใช้กระแสไฟฟ้า ปล่อยลงไปในขดหลวด เพื่อสร้าง สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetism) และ Eddy current จะสร้างปรากฤการ์ณ การเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetism induction)

การนำ Eddy current มาใช้ในอุตสาหกรรม

โดยไฟฟ้าที่ถูกไหลวนลงไปบนชิ้นงาน จะเกิดสนามแม่เหล็กจากการเหนี่ยวนำ

และนั้น จึงทำให้ในอุตสาหกรรมต่างๆ นำมาใช้ในการตรวจสอบความสมบูรณ์

เช่นหากไฟฟ้าที่ไหลได้ ในความสเถียร เหมือนรถวิ่งบนพื้นเรียบ และหากมีหลุม มีส่วนเกินที่ออกมา จะทำให้รถที่แล่นมีการกระตุก การไหลของไฟฟ้าก็เช่นเดียวกัน จึงทำให้เราทราบได้ว่า ชิ้นงานมีความไม่สมบูรณ์ หรือมีบางอย่างเกิดขึ้นกับชิ้นงาน

และด้วย Eddy Current ทำให้ ในโรงงานประหยัดต้นทุน ในการตัดเปิดชิ้นงาน และเวลาที่เพิ่มมากขึ้น

การใช้ Eddy current ตรวจหาข้อบกพร่อง

ข้อดีของ Eddy current ในอุตสาหกรรม

  • คุณสมบัติของ NDT หรือการทดสอบโดยไม่ทำลาย Eddy Current (ET) ทำให้การใช้งานตรวจสอบไม่จำเป็นต้องมีการตัดเปิดตรวจสอบชิ้นงาน
  • ด้วยการเคลื่อนที่ของไฟฟ้าที่ไว ทำให้สามารถตรวจสอบได้ภายใน 1 วิ หรือไม่กี่วินาที
  • โพรบ Probe หลากชนิด ด้วยตัวเลือกของชนิดของโพรบ ทำให้การใช้งานกว้างขวางขึ้น
  • ประยุกต์การใช้งานที่กว้างมากขึ้น สามารถใช้งานร่วมกับ ระบบอัตโนมัติต่างๆ
  • Eddy current จะไม่ได้รับผลกระทบการสภาพแวดล้อมในขณะใช้งานมากนัก เช่น อุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลง, น้ำ, น้ำมัน หรือฝุ่น ทำให้สามารถใช้งาน ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง หรือแม้แต่หน้าสายงานผลิต

การตรวจสอบเกลียวต่างๆ ว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไหม หลายๆครั้งเรามักเจอปัญหาที่จะต้องหาเครื่องมือประเภทไหน และจบที่การ ตัดชิ้นเพื่อตรวจสอบภายใน

แต่ MTD-100 จะนำเทคโนโลยี Eddy Current มาใช้งานกับ การตรวจสอบเกลียวภายใน

การใช้ Eddy current ในการตรวจสอบเกลียว

หลักการทำงานของ MTD-100 เครื่องตรวจสอบเกลียว หรือรูต๊าบ (Tap Hole Inspection)

ลวดที่ถูกขดอยู่ในโพรบ จะทำหน้าที่ในการปล่อยกระแสไฟ และสร้าง สนามแม่เหล็กไฟฟ้า ที่จะส่งต่อไปที่ เกลียวรอบๆ และการไหลนี้จะถูกวัดออกมาเป็นค่า mV โดยการกำหนดของ Threshold เพื่อกำหนดค่าสูง และต่ำ คล้ายกับการทำ UCL LCL

เมื่อเครื่องอ่านสัญญานของกระแสไฟฟ้า จะแสดงค่าออกมาและไฟสถานะ OK NG

โดยที่ MTD-100 เครื่องตรวจสอบเกลียว จะหาข้อผิดพลาดต่างๆ

ตัวอย่างของ เกลียวที่สภาพไม่สมบูรณ์ 

การใช้ Eddy current ตรวจสอบปัญหา
เกลียวภายในชำรุด, มีรูในเกลียว , เกลียวขาด, เกลียวหายหรือไม่ครบ, ความลึกของรูผิดพลาด, ขนาดของ Countersink ผิดพลาด, ไดมิเตอร์ผิดพลาด

โพรบของ MTD-100 Eddy Current

ด้วยลักษณะของโพรบ ที่จะให้การใช้งานเป็น Contactless หรือไร้การสัมผัส นั้นทำให้ กระแสไฟฟ้าที่ไหลวน สามารถตรวจสอบระยะของ Diameter ของเกลียวภายใน ให้มีความถูกต้อง หรือระยะความลึกต่างๆได้ โดยการอ้างอิงจาก ระยะแรกเริ่มของเกลียว Master และเปรียบเทียบกับชิ้นงานที่ใช้สำหรับการทดสอบ ทำให้ถึงแม้จะไร้การสัมผัส ก็สามารถ ตรวจจับจากระยะของคลื่น ก่อนจะโดนเกลียวได้

โพรบและการใช้งาน Eddy current กับเกลียว
Koffaree S.

Koffaree S.

Digital marketing and Content designer of IKKI Thailand
ตลาดอุตสาหกรรม นับเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดอันดับต้นๆของประเทศ และการเข้าใจตลาดของอุตสาหกรรม ในทัศนคติของตัวผมเอง ผมมองคำว่า User Experience หรือ ประสบการ์ณการใช้งานของผู้ใช้งาน เป็นหัวใจหลักของการเข้าถึงตลาดอุตสาหกรรม

ในทุกๆครั้ง คำถามมากมายที่ผมมักถามตัวเองผมเองก่อนเสมอ… สินค้าจะไปเพิ่มอะไรในโรงงาน คุณภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไหม ระบบการทำงานจะมีการเปลี่ยนแปลงไหม ระบบการทำงานดีขึ้นไหม ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน…
ซึ่งการตอบคำถามต่างๆเหล่านี้ อันดับแรก คือการมองเห็นศักยภาพของสินค้าของเรา หน้าที่เราจึงเป็นการที่เราจะต้องเข้าใจ ระบบการทำงานในโรงงานทั้งหมด ในสินค้าของเรา และการใช้งานของสินค้า เพื่อการมอบ User Experience ที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้า