ตารางแปลงค่าความแข็ง Hardness conversion table

ตารางแปลงค่าความแข็ง Hardness Conversion table

การวัดความแข็งและหน่วยการวัดที่ได้ออกมามีอยู่ด้วยกันมากมาย ตามเครื่องที่เราใช้ และมีฟังก์ชั่นรองรับมากน้อยแค่ไหน อย่างเช่นเครื่องวัดความแข็ง ที่สามารถแปลงค่าได้

หน่วยวัดความแข็งจะยังอ้างอิงจากประเภทการวัดด้วยเช่นเดียวกัน เช่นการวัดความแข็งของวัสดุผิวบางก็จะเหมาะกับหน่วยวัด Vickers

หน่วยวัดค่าความแข็งของ Rockwell จากเครื่องวัดความแข็ง Rockwell จะมีอยู่ด้วยกันหลายหน่วย (สเกล Rockwell และการใช้งาน)

 • HRC
 • HRA
 • HRB
 • HRD
 • HR15N
 • HR30N
 • HR45N

หน่วยวัดค่าความแข็งของ Vickers จากเครื่องวัดความแข็ง Vickers จะมีอยู่ชนิดเดียว

 • HV

หน่วยวัดค่าความแข็งของ Brinell จากเครื่องวัดความแข็ง Brinell จะถูกแบ่งไปตามวัสดุของ Indenter

 • HBS
 • HBW

หน่วยวัดค่าความแข็งของ Leeb จากเครื่องวัดความแข็ง พกพา Leeb tester จะถูกแบ่งไปตามวัสดุของ Indenter

 • HLD
 • HLE

Hardness Conversion Calculator เครื่องคิดเลข แปลงค่าความแข็ง

เครื่องคิดเลขที่ แปลงค่าความแข็ง เพียงแค่กรอกเลขลงไปในช่อง Hardness Conversion Calculator

Picture of Koffaree S.

Koffaree S.

Digital marketing and Content designer of IKKI Thailand
ตลาดอุตสาหกรรม นับเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดอันดับต้นๆของประเทศ และการเข้าใจตลาดของอุตสาหกรรม ในทัศนคติของตัวผมเอง ผมมองคำว่า User Experience หรือ ประสบการ์ณการใช้งานของผู้ใช้งาน เป็นหัวใจหลักของการเข้าถึงตลาดอุตสาหกรรม

ในทุกๆครั้ง คำถามมากมายที่ผมมักถามตัว
ผมเองก่อนเสมอ… สินค้าจะไปเพิ่มอะไรในโรงงาน คุณภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไหม ระบบการทำงานจะมีการเปลี่ยนแปลงไหม ระบบการทำงานดีขึ้นไหม ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน…
ซึ่งการตอบคำถามต่างๆเหล่านี้ อันดับแรก คือการมองเห็นศักยภาพของสินค้าของเรา หน้าที่เราจึงเป็นการที่เราจะต้องเข้าใจ ระบบการทำงานในโรงงานทั้งหมด ในสินค้าของเรา และการใช้งานของสินค้า เพื่อการมอบ User Experience ที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้า