วิธีอ่านค่าบน เกจัวัดเกลียว Thread Gauge ทั้ง JIS ISO

วิธีอ่านค่าบน เกจวัดเกลียว Thread Gauge ทั้ง JIS และ ISO Method

JIS และ ISO คืออะไร

  • JIS ย่อมาจาก Japanese Industrial Standards หมายถึง มาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศญี่ปุ่น โดย JIS จะถูกใช้ในการรับรองคุณภาพ การผลิตภายในประเทศญี่ปุ่น
  • ISO ย่อมาจาก International Organization for Standardization หรือก็คือมาตรฐานสากล ที่มีการตรวจสอบ ออกมาตรฐานต่างๆด้วยองค์กรระดับสากล สำหรับธุรกิจและอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ

โดยทั้งสองมาตรฐาน JIS และ ISO กับ เกจวัดเกลียว มีข้อแตกต่างกันหลักๆ อยู่ที่เลขกำกับบนตัว เกจวัดเกลียว (Thread Plug Gauge) เอง ซึ่งตัวเลขค่ากำกับเหล่านี้ อาจทำให้สับสนได้เช่นกัน (JIS ISO มีการใช้ เกจวัด ที่ต่างกันในบางกรณี)

ตัวอักษรกำกับ ด้านเกจวัดเกลียว ของ GO หรือ NOGO ใน JIS และ ISO Method

JIS ด้าน GO จะใช้อักษร กำกับเป็น GP (Go Plug) และด้าน NOGO จะกำกับด้วย ตัวอักษร IP (Inspection Plug) หรือ ด้าน NOGO สำหรับใช้หน้าไลน์ผลิตจะเป็นตักอักษร WP (Working Plug)

ISO ด้าน GO จะใช้ตัวอักษร GP (Go Plug) และด้าน NOGO จะกำกับด้วย ตัวอักษร NP (No go Plug)

การอ่านตัวเลขของ เกจวัดเกลียว (Thread Plug Gauge)

Class ความแม่นยำของ เกจวัดเกลียว (Thread Plug Gauge)

** Class ของเกจวัด หรือค่า Tolerance ที่ต่างกันออกไป Class 1 มีค่า Tolerance ที่น้อย ไล่ไปถึงมาก

JISISOClass
III7H3
II6H2
I4H1

การอ่านตัวเลขบน Metric Thread Plug Gauge เกจวัดเกลียวเมตริก

**เกจวัดเกลียวเมตริก องศาของ Pitch 60°

เกจวัดเกลียว เมตริก Matric
การอ่านตัวเลขบน Metric Thread Plug Gauge เกจวัดเกลียวเมตริก JIS

ระบบ JIS : ตัวเลขตัวอย่าง ของเกจวัดเกลียว JIS – M6 P1.0 GPIP II

ตัวเลข 4 ชุดประกอบด้วย

M6 – ประเภทของเกลียว เมตริก โดยจะอ้างอิงตามมาตรฐาน เมตริกของเกลียว (Screw Metric) M6 = เกลียววัด ไดมิเตอร์ 6mm

P1.0 – ระยะห่างของเกลียว หรือค่าพิทช์ (Thread Pitch) = 1mm

GPIP – ตัวอักษร บอกตำแหน่งด้าน GO NOGO

II – ระดับ Class ของเกจวัด โดย Class 2 คือเกลียวที่ค่อนข้างพอดี ไม่แน่นไม่หลวม

การอ่านตัวเลขบน Metric Thread Plug Gauge เกจวัดเกลียวเมตริก ISO

ระบบ ISO : ตัวเลขตัวอย่าง ของเกจวัดเกลียว ISO – M6 x 1.0 – 6H GPNP

ตัวเลข 4 ชุดประกอบด้วย

M6 – ประเภทของเกลียว เมตริก โดยจะอ้างอิงตามมาตรฐาน เมตริกของเกลียว (Screw Metric) M6 = เกลียววัด ไดมิเตอร์ 6mm

1.0 – ระยะห่างของเกลียว หรือค่าพิทช์ (Thread Pitch) = 1mm

6H – ระดับ Class ของเกจวัด โดย Class 6H คือเกลียวที่ค่อนข้างพอดี ไม่แน่นไม่หลวม

GPNP – ตัวอักษร บอกตำแหน่งด้าน GO NOGO

การอ่านตัวเลขบน Unified Thread Plug Gauge เกจวัด เกลียวนิ้ว (หุน)

**เกจวัดเกลียวนิ้ว องศาของ Pitch 60°

Unified Thread Plug Gauge เกจวัด เกลียวนิ้ว (หุน)
การอ่านตัวเลขบน Unified Thread Plug Gauge เกจวัด เกลียวนิ้ว (หุน)

ตัวเลขตัวอย่าง ของเกจ วัดเกลียวนิ้ว (หุน) – ⅜ 16UNC GPIP 2B

ตัวเลข 4 ชุดประกอบด้วย

3/8 – ไดมิเตอร์ของเกลียวนิ้ว ด้วยการตั้งนิ้ว แบ่งเป็น 8 ส่วน หรือที่เรามักเรียนว่าหุน โดยเกลียวนี้ ไดมิเตอร์เท่ากับ ⅜  นิ้ว (9.5250mm)

16UNC – จำนวนของเกลียวในระยะ 1 นิ้ว หรือก็คือ ในระยะ 1 นิ้ว มีอยู่ 16 เกลียว

GPIP – ตัวอักษร บอกตำแหน่งด้าน GO NOGO

2B – คือระดับ Class ของเกจวัดเกลียวนิ้ว

การอ่านตัวเลขบน Parallels Thread Plug Gauge เกจวัดเกลียวตรง

**เกจวัดเกลียวตรง องศาของ Pitch 55°

Parallels pipe Thread Plug Gauge เกจวัดเกลียวตรง
การอ่านตัวเลขบน Parallels Thread Plug Gauge เกจวัดเกลียวตรง

ระบบ JIS : ตัวเลขตัวอย่าง ของเกจวัดเกลียวตรง – PF3/4 14 GPIP A

ตัวเลข 4 ชุดประกอบด้วย

PF3/4 – ไดมิเตอร์ของเกลียวตรงด้วยระยะ ¾ นิ้ว

14 – จำนวนของเกลียวในระยะ 1 นิ้ว หรือก็คือ ในระยะ 1 นิ้ว มีอยู่ 14 เกลียว

GPIP – ตัวอักษร บอกตำแหน่งด้าน GO NOGO

A – คือระดับ Class ของเกจวัดเกลียวตรง

การอ่านตัวเลขบน Parallels Thread Plug Gauge เกจวัดเกลียวตรง

ระบบ ISO : ตัวเลขตัวอย่าง ของเกจวัดเกลียวตรง – G3/4 14 GPNP

ตัวเลข 3 ชุดประกอบด้วย

G3/4 – ไดมิเตอร์ของเกลียวตรงด้วยระยะ ¾ นิ้ว

14 – จำนวนของเกลียวในระยะ 1 นิ้ว หรือก็คือ ในระยะ 1 นิ้ว มีอยู่ 14 เกลียว

GPNP – ตัวอักษร บอกตำแหน่งด้าน GO NOGO

การอ่านตัวเลขบน Taper pipe Thread Plug Gauge เกจวัดเกลียวสโลป

*เกจวัดเกลียวสโลป องศาของ Pitch 55°

** การสโลปของ Taper จำเป็นต้องดูเอกสารอ้างอิง เช่น ค่า Taper 1:16 หรือองศาการเอียง 3.5798

Taper pipe Thread Plug Gauge เกจวัดเกลียวสโลป
การอ่านตัวเลขบน Taper pipe Thread Plug Gauge เกจวัดเกลียวสโลป JIS

ระบบ JIS : ตัวเลขตัวอย่าง ของเกจวัดเกลียวสโลป – PT3/4 14 P

ตัวเลข 3 ชุดประกอบด้วย

PT3/4 – ไดมิเตอร์ของเกลียวสโลป ด้วยระยะ ¾ นิ้ว

14 – จำนวนของเกลียวในระยะ 1 นิ้ว หรือก็คือ ในระยะ 1 นิ้ว มีอยู่ 14 เกลียว

P – บอกถึงลักษณะของเกจนั้น P คือ Plug type

การอ่านตัวเลขบน Taper pipe Thread Plug Gauge เกจวัดเกลียวสโลป ISO

ระบบ ISO : ตัวเลขตัวอย่าง ของเกจวัดเกลียวสโลป – Rc1/2 14

ตัวเลข 2 ชุดประกอบด้วย

Rc1/2 – ไดมิเตอร์ของเกลียวตรงด้วยระยะ ¾ นิ้ว

14 – จำนวนของเกลียวในระยะ 1 นิ้ว หรือก็คือ ในระยะ 1 นิ้ว มีอยู่ 14 เกลียว

Picture of Koffaree S.

Koffaree S.

Digital marketing and Content designer of IKKI Thailand
ตลาดอุตสาหกรรม นับเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดอันดับต้นๆของประเทศ และการเข้าใจตลาดของอุตสาหกรรม ในทัศนคติของตัวผมเอง ผมมองคำว่า User Experience หรือ ประสบการ์ณการใช้งานของผู้ใช้งาน เป็นหัวใจหลักของการเข้าถึงตลาดอุตสาหกรรม

ในทุกๆครั้ง คำถามมากมายที่ผมมักถามตัวผมเองก่อนเสมอ… สินค้าจะไปเพิ่มอะไรในโรงงาน คุณภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไหม ระบบการทำงานจะมีการเปลี่ยนแปลงไหม ระบบการทำงานดีขึ้นไหม ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน…
ซึ่งการตอบคำถามต่างๆเหล่านี้ อันดับแรก คือการมองเห็นศักยภาพของสินค้าของเรา หน้าที่เราจึงเป็นการที่เราจะต้องเข้าใจ ระบบการทำงานในโรงงานทั้งหมด ในสินค้าของเรา และการใช้งานของสินค้า เพื่อการมอบ User Experience ที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้า