IAQ (Indoor Air Quality) คืออะไร

IAQ หรือ Indoor Air Quality ซึ่งแปลได้ตรงตามตัว ก็คือคุณภาพของอากาศภายใน สิ่งที่เรามองว่า อาจจะมีความสำคัญเป็นอับดับแรก

ทำไม IAQ ถึงสำคัญต่อโรงงาน

คุณภาพของอากาศ ในโรงงาน โดยคุณภาพของอากาศจะถูกวัดอยู่ด้วยกัน ด้วยปัจจัย 4 ส่วนนั้นก็คือ ก๊าซ, การไหลของอากาศ, ฝุ่นหรือควัน และ อุณหภูมิความชื้น และ IAQ จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ ที่สามารถส่งผลกระทบได้โดยตรง นั้นก็คือ

IAQ (Indoor Air Quality) หรือคุณภาพอากาศภายในโรงงาน คืออะไร

คุณภาพการผลิต

เริ่มจากอุตสาหกรรมอาหารวัตถุดิบต่างๆ ที่สามารถได้รับผลกระทบจาก อุณหภูมิความชื้นที่สูง ที่อาจเกิดการเน่าเสีย หรือ การปนเปื้อนของฝุ่นควัน หรือก๊าซพิษต่างๆ ที่อาจทำให้การทำ HAACP ได้ค่าที่ต่ำลงไปมาก และอาจนำมาซึ่งการเสื่อมสภาพของเครื่องจักรด้วยเช่นเดียวกัน อุณหภูมิที่สูงทำให้เครื่องทำงานหนักกว่าปกติ หรือการรวมตัวของฝุ่นจนอุดตันในเครื่องจักร หรือแม้แต่ปฏิกิริยาต่างๆ ของก๊าซที่อาจเกิดขึ้น

ประสิทธิภาพการทำงาน

แน่นอนว่าประสิทธิภาพการทำงานจะถูกลดหลั่นลงไป จากคุณภาพอากาศที่แย่ เช่น อากาศที่ร้อนจนทำงานไม่สะดวก หรือแม้แต่พนักงานที่ได้รับก๊าซพิษ ฝุ่นควันต่างๆ จนไม่สามารถทำงานได้ ให้เกิดความล่าช้าเพิ่มเติม และสุขภาพของพนักงาน ฝุ่นและควันต่างๆ ที่อาจทำให้การให้การใช้งานเครื่องมือต่างๆ ประสิทธิภาพลดลงจนพ่วงไปอีกเป็นผลกระทบอีกมาก ที่อาจต้องมีการส่งซ่อมแซม หรือความเสียหายต่างๆ ที่อาจทำให้การทำงานล่าช้า

ความปลอดภัย

ความปลอดภัยอันดับหนึ่งนั้นก็คือ สุขภาพของพนักงาน ที่คุณภาพอากาศที่แย่จะส่งผลต่อสุขภาพโดยตรง และพ่วงถึงปัญหาด้านสุขภาพอื่นๆเพิ่มเติม หรือแม้ถ้ามีอุตสาหกรรมอาหาร ที่มีสารพิษต่างๆ ที่หลุดการตรวจสอบและส่งผลต่อผู้บริโภคได้อีกด้วย  และความปลอดภัยของตัวโรงงานเองด้วย เช่นหากมีการรั่วไหลของก๊าซ ของจากเกิดเพลิงไหม้ต่างๆ ได้เช่นเดียวกัน และยังส่งผลต่างๆอีกมากมายในด้านความปลอดภัย

IAQ หรือ คุณภาพอากาศภายใน และการวัดอากาศ IAQ

การวัด คุณภาพของอากาศภายใน IAQ - Indoor Air Quality

เครื่องวัดก๊าซ Gas Detector - Multi gas

การวัดก๊าซ สำหรับ IAQ

โดยส่วนมากจะถูกแบ่งออกไปด้วยการวัดก๊าซ 4 ก๊าซในอากาศเป็นหลัก

  • ก๊าซไวไฟ (LEL) หรือ ก๊าซมีเทน (CH4)
  • ก๊าซออกซิเจน (O2)
  • คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
  • ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S)

ก๊าซที่สามารถส่งผลกระทบ ต่อพนักงานได้โดยตรง CO หรือ Nitrogen Dioxide และอีกมากมาย ที่รวมทั้ง ประเภท LEL VOC ที่มีความเข้มข้นน้อย และอาจทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้ด้วย เครื่องวัดก๊าซ (Gas Detector) จึงมีความจำเป็น เป็นอย่างมากต่อการวัดคุณภาพของอากาศภายใน 

การใช้เครื่องนับอนุภาค ในห้องแล็บ มือถือเครื่อง รูป suqare

การวัดฝุ่น ควัน หรืออนุภาคเล็กๆในอากาศ สำหรับ IAQ

ฝุ่นควัน หากอยู่ภายนอกก็นับว่ามีอันตรายต่อคนทั่วไป แต่หาก ฝุ่นควันที่เกิดขึ้นภายในอาคาร อาจส่งผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง และอาจนำพาไปสู่การเสื่อมสภาพของเครื่องจักร เครื่องมือ และยังเพิ่มอุณหภูมิให้กับภายในอาคารได้อีกด้วย และคุณภาพของการวัด คุณภาพของการผลิตก็อาจมีผลกระทบ จาก Airbourne Particle หรืออนุภาคในอากาศอีกด้วย

สามารถใช้ เครื่องวัดความเร็วลม Anemometer และวัดอุณหภูมิได้ในตัว

การวัดการไหลเวียนของอากาศ สำหรับ IAQ

เครื่องมือที่เราคุ้นเคยกันดี คือ Anemometer ที่ใช้สำหรับการเคลื่อนไหวของอากาศ (Air Flow) และ ความเร็วของลม เพื่อตรวจหาการถ่ายเทของอากาศ และอุณหภูมิของลมที่ไหลด้วยเช่นกัน เพื่อทำการลดอุณหภูมิของบริเวณนั้นๆอีกด้วย

เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น ใช้ในห้องปฎิบัติการ หรือห้องแลปได้

การวัดอุณหภูมิ และความชื้น สำหรับ IAQ

อุณหภูมิ และ ความชื้น ก็ถือเป็นตัวแปรสำคัญเช่นเดียวกัน และเราก็ควรที่จะมีการวัดและบันทึกค่า Monitoring อยู่ตลอดเวลา เพราะความร้อน และความชื้นก็อาจส่งผลต่อ การเกิดเชื้อรา สะสมของแบคทีเรีย หรืออากาศที่ร้อนก็อาจ เกิดปฏิกิริยาต่างๆ ที่อาจทำให้อากาศเป็นพิษ และยังส่งผลต่างๆได้อีกมากมาย

ความสำคัญของ IAQ ต่อโรงงานอุตสาหกรรม

เพราะอากาศคือสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเสมอ และนั่นทำให้ คุณภาพของอากาศอาจเป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลต่อโรงงานอุตสาหกรรม แต่ IEQ ก็สำคัญไม่แพ้กันเลย เพราะทั้งสองคือการสร้าง ควบคุม ดูแล สภาพแวดล้อมของการทำงานในโรงงาน ให้ดีที่สุด เพื่อประสิทธิภาพของการทำงานที่ดีที่สุด คุณภาพการผลิตที่ดีมากขึ้น ลดตัวแปรที่อาจเป็นปัจจัยที่ก่อเกิดปัญหาตามมา และยังรวมถึงการขอมาตรฐาน ISO ทั้งด้านคุณภาพสินค้า หรือตัวโรงงานเองได้อีกด้วย

Picture of Koffaree S.

Koffaree S.

Digital marketing and Content designer of IKKI Thailand
ตลาดอุตสาหกรรม นับเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดอันดับต้นๆของประเทศ และการเข้าใจตลาดของอุตสาหกรรม ในทัศนคติของตัวผมเอง ผมมองคำว่า User Experience หรือ ประสบการ์ณการใช้งานของผู้ใช้งาน เป็นหัวใจหลักของการเข้าถึงตลาดอุตสาหกรรม

ในทุกๆครั้ง คำถามมากมายที่ผมมักถามตัวเองผมเองก่อนเสมอ… สินค้าจะไปเพิ่มอะไรในโรงงาน คุณภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไหม ระบบการทำงานจะมีการเปลี่ยนแปลงไหม ระบบการทำงานดีขึ้นไหม ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน…
ซึ่งการตอบคำถามต่างๆเหล่านี้ อันดับแรก คือการมองเห็นศักยภาพของสินค้าของเรา หน้าที่เราจึงเป็นการที่เราจะต้องเข้าใจ ระบบการทำงานในโรงงานทั้งหมด ในสินค้าของเรา และการใช้งานของสินค้า เพื่อการมอบ User Experience ที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้า