ส่วนประกอบแม่พิมพ์ Mold

Mold Components หรือ
"ส่วนประกอบของแม่พิมพ์"

โดยทั่วไปหมายถึงชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบแต่ละชิ้นที่ใช้ในการสร้างหรือประกอบแม่พิมพ์

ส่วนประกอบของแม่พิมพ์คือส่วนต่างๆ ที่ประกอบกันเป็นแม่พิมพ์และทำให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง ส่วนประกอบเหล่านี้อาจรวมถึง:

  1. Mold Base: โครงสร้างของแม่พิมพ์ ซึ่งให้ความมั่นคงและยึดส่วนประกอบอื่นๆ ทั้งหมดไว้ด้วยกัน
  2. Core: เป็นส่วนประกอบที่สร้างรูปร่างภายในหรือคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ 
  3. Cavity: เป็นส่วนประกอบที่สร้างรูปร่างภายนอกของผลิตภัณฑ์ โดยปกติจะเป็นตัวกำหนดรูปร่างของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ โดย Core และ Cavity จะถูกออกแบบร่วมกัน ซึ่งใน mold หนึ่ง mold สามารถมีจำนวน cavity ได้หลาย cavity ขึ้นอยู่กับการดีไซน์และประสิทธิภาพของเครื่องฉีด
  4. Sprue: ช่องหรือทางที่วัสดุที่หลอมแล้วถูกฉีดเข้าไปในแม่พิมพ์
  5. Runners และ Gates: ช่องที่กระจายวัสดุที่หลอมแล้วจาก Sprue เข้าไปยัง Cavity ของแม่พิมพ์
  6. Ejector pins: หมุดหรือแท่งที่ใช้เพื่อดันผลิตภัณฑ์ ที่แข็งตัวแล้วออกจากแม่พิมพ์
  7. Cooling channels: ช่องหรือทางเดินที่ตัวทำความเย็น เช่น น้ำ ไหลเวียนเพื่อช่วยให้วัสดุแข็งตัวและรักษาอุณหภูมิที่ต้องการ
  8. Venting: ช่องเปิดหรือช่องว่างในแม่พิมพ์ที่ช่วยให้อากาศหรือก๊าซสามารถผ่านออกไปได้ในระหว่างกระบวนการขึ้นรูป

นี่เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนของส่วนประกอบแม่พิมพ์ ที่ใช้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของแม่พิมพ์และกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง ส่วนประกอบของแม่พิมพ์มีบทบาทสำคัญในการกำหนดคุณภาพ ความแม่นยำ ของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากกระบวนการฉีดขึ้นรูป