Cmm measurement

ITP CMM Styli เทคโนโลยี จาก เยอรมันนี ที่ถูกออกแบบให้งาน CMM มีความแม่นยำ และสร้างจุดเปลี่ยนของคุณภาพ ครอบคลุมทุกการใช้งาน อย่างการใช้งาน CMM ในพื้นที่ที่อุณภูมิสูงกว่าปกติ หรือ พื้นผิววัสดุประเภทต่างๆ

แสดงทั้งหมด 8 ผลลัพท์