Borescope

กล้อง Borescope หรือที่รู้จักกันว่า กล้องงู ลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ จะมีกล้องที่อยู่ปลายสายเคเบิ้ลยาวที่ทำให้สามารถเข้าถึงในพื้นที่เล็กๆ หรือพื้นที่ลักษณะท่อ การใช้งานที่เริ่มต้นขึ้นของการใช้งานที่แรกเริ่มถูกใช้ในวงการการแพทย์ และจากคอนเซ็ปท์ถูกพัฒนาต่อยอดสู่ วงการอุตสาหกรรม

แสดงทั้งหมด 8 ผลลัพท์