Force & Weight Scale

โดยการวัดแรงต่างๆ จะถูกรวมอยู่ในประเภทนี้เช่นการ วัดแรงบิดด้วยประแจปอนด์ Torque Wrench ด้วย หน่วยที่แสดงออกมามักจะเป็นหน่วยของการวัดแรงเช่น N.M และ โดยการชั่งน้ำหนัก นับเป็นหนึ่งในประเภทของการวัดเช่นเดียว ด้วยเครื่องมือที่ใช้กับการวัดน้ำหนัก หรือการชั่งน้ำหนัก นับว่ามีอยู่ด้วยกันอยู่หลายประเภท ทั้งการชั่งความชื้น ชั่งละเอียด ชั่งนับชิ้นงาน ชั่งต่างๆนานาๆ

แสดงทั้งหมด 8 ผลลัพท์

แสดงทั้งหมด 8 ผลลัพท์