Microscope Measuring

กล้องไมโครสโคป บางประเภทสามารถใช้ในการวัดด้วยเช่นกันและ จากการวัดด้วยกล้องไมโครสโคป ปกติ เรายังเพิ่ม การวัดและวัดวิเคราะห์ในเชิงลึกของไมโครสโคป 3D
กล้องไมโครสโคป 2D – สำหรับใช้ในการวัดระยะในระดับที่ซูมลงไปตามกำลังขยาย (Magnification) และการใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ทำให้การวัดง่ายขึ้น
กล้องไมโครสโคป 3D – สามารถนำไปใช้ในการวัดในระยะที่ซูมกำลังขยาย และวัดวิเคราะห์

แสดงทั้งหมด 4 ผลลัพท์

แสดงทั้งหมด 4 ผลลัพท์