โลโก้ Insize

5700-LS35

เครื่องวัดสี (Colorimeter) ด้วยระบบของการตรวจจับสี  ด้วยระบบ Specular ที่ให้ไฟ และสะท้อนกลับมาที่ตัวรับแสง และประมวลผลออกมาเป็าค่าตัวเลขออกมา ตามมาตรฐาน CIE15, CIE S 005, ISO 7724-1 และ ISO 13655

Features: 5700-LS35

  • ระบบจัดเก็บ สี Standard 1000 สี และผลการวัดสี 1000สี
  • ระบบ Color match กลับ Code ของสีอย่างรวดเร็ว
  • QC Testing สามารถตั้งค่าในการ ตรวจสอบ OK NG ด้วยการกำหนด ค่าใกล้เคียง LCL UCL จาก Standard
  • Battery 3.7/4000mAh สามารถใช้วัดติดต่อกันได้ถึง 10000 ครั้ง
Item5700-LS35
Illumination geometryD/8, Specular component include SCI
Illumination light sourceFull spectrum LED light source
Measurement conditionsabout 1s
Color SpaceCIE Lab, Luv, LCh, Yxy, CMYK, RGB, Hex
Color difference formulaΔΕ*ab, ΔΕ*uv, ΔΕ*94, ΔΕ*cmc(2:1), ΔΕ*cmc(1:1), ΔΕ*00
RepeatabilityStandard deviation ΔΕ*ab is within 0.03 (measurement condition: the average value of 30 measurements on the whiteboard at an interval of 3s after calibration)
Dimension86x63x158mm
Calibration CertificateAvailable

ติดต่อเรา