อิกกิโลโก้ ประเทศไทย

Alumina Powder

Alumina powder ผงอลูมิน่า สำหรับงานขัด สำหรับการใช้ในงาน ขัดเงา และสามารถใช้ได้กับวัสดุหลายประเภท

สามารถผสมกับ DI water ก่อนการใช้งาน

Availability size

 • 0.05 μm
 • 0.3 μm
 • 1.00 μm
 • Form: Solid
 • Color: white. Off-white.
 • Odor: Odorless.
 • Taste: Not available.
 • PH (1% soln/water): Not available
 • Melting point/Melting range: 2980C (5396F)
 • Boiling point/Boiling range: Not available.
 • Critical temperature: Not available.
 • Vapor pressure: Not available.
 • Density: 3.5g/cm3
 • Volatility: Not available.
 • Odor threshold: Not available.
 • Water/oil dist. coeff: Not available.
 • Ionicity ( in water): Not available.
 • Dispersion properties: Not available.
 • Solubility in / Miscibility with
 • Water: Insoluble in cold water, hot water.

ใช้งานได้ดีกับ Polishing Cloth หรือ ผ้าสักหลาด

ติดต่อเรา