bench center logo

Bench Center

Bench Center หรือ โต๊ะวัดศูนย์เพลา หรือทรงกระบอกต่างๆ และ Bench Center มีการใช้งานที่กว้างมากขึ้น เช่นการตรวจหาข้อผิดพลาดของเครื่องมือ, อาร์เบอร์, เกียร์ และเช็ค ความกลมแต่ละชิ้นส่วน

โมเดล และการรองรับการใช้งาน

Ø 300 × 400mm  

รองรับน้ำหนัก < 46 kg 

Ø 490 × 800mm  

รองรับน้ำหนัก < 120 kg 

Ø 600 × 1200mm  

รองรับน้ำหนัก < 250 kg 

Specification: General

*หากไม่มี แกนจับยึดในการวัดและตรวจสอบ การวัดศูนย์หรือความร่วมแกนศูนย์ สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่ Concentricity เครื่องวัดความร่วมแกน

ติดต่อเรา