AND weight scale logo

Borealis : BA-T

เครื่องชั่ง Micro Balance A&D Borealis BA-T Series แบรนด์ A&D แนวหน้าด้านอุตสาหกรรม

เครื่องชั่งที่ได้ถูกออกแบบและพัฒนาเพื่อแก้ไขทุกปัญหาที่เกิดขึ้นของ แลป laboratories และ โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วยระบบป้องกันและลบค่าไฟฟ้าสถิต และด้วยคอนเซ็ปของ การชั่งน้ำหนักไม่ควรเป็นเรื่องยาก BA-T จึงถูกออกแบบขึ้นมาด้วยความใส่ใจ

ได้รับการรับรอง จาก ISO 9000

ระบบป้องกันและกำจัดไฟฟ้าสถิต Ionizer

ระบบกำจัดไฟฟ้าสถิตของชิ้นงานก่อนนำไปวัดชั่ง เพื่อลดความแปรปรวนของการชั่งวัตถุ และฉากกันป้องกันไฟฟ้าสถิต

ความสมดุล (Balance) สามารถตั้งสอบเทียบ และปรับระดับความ Sensitive อัตโนมัติ ด้วย Internal Weight ที่ถูกติดตั้งอยู่ภายใน เครื่องชั่ง

สามารถทำการชั่งวัดตรวจสอบ และคำนวนการทำซ้ำด้วย Standard Deviation ด้วยการใช้ ฟังชั่นของ Internal Weight ที่ติดตั้งอยู่ภายใน 

โดยโหมดนี้ จะเริ่มทันทีหลังเข้าคำสั่ง P-TEST บนหน้าจอ 

ISD Function – ฟังก์ชั่นตรวจจับแรงกระแทกของวัตถุเมื่อโหลดลงไป โดยแจ้งไปทั้ง 5 ระดับ 0-4 levels 

SRC Function – Smart Routine Check ตรวจสอบระดับการวัดในแต่ละวัน แต่ละครั้ง ว่ามีการวัดที่มีการวัดหรือควบคุมที่ดีไหม รวมถึงการเช็คประจำวันด้วย Condition สภาพของเครื่องต่างๆ

ติดต่อเรา