โลโก้ มิตูโตโย่

Calipers: 551 series

Digital Caliper : ดิจิตอลคาลิปเปอร์จาก Mitutoyo ที่มาพร้อมฟัน Rediused Jaws ที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถวัดขนาด ภายในไดมิเตอร์ที่มีลักษณะกลมโค้งได้ 

สำหรับการวัดขนาดภายใน DiameterRediused Jaw for measuring curve circle

  • กันน้ำระดับ IP67
  • Absolute: Linear encoder การทำงานของดิจิตอลจากแบรนด์ Mitutoyo
  • MeasurLink Enabled: connecting tool with pc

ติดต่อเรา