อิกกิโลโก้ ประเทศไทย

Customized Software

ซอฟท์แวร์ที่ถูกออกแบบเพื่อตอบโจทย์ตามลูกค้าต้องการ

ตัวอย่างของ Customized software 

  • ระบบ Barcode และ ระบบ Qr Code
  • ระบบ Digitalization จาก การทำงานในรูปแบบ Analog
  • Digital approval การอนุมัติออนไลน์ด้วย E-signed หรือการลายเซ็นดิจิทัล
  • การดูแลควบคุมและตรวจสอบ Monitoring สภาพแวดล้อมภายในโรงงาน

ติดต่อเรา