CAM โรงงานรับผลิต Die และ Mold

Die and Mold

CAM resources เชี่ยวชาญเรื่องการจัดหาดีไซน์ การสร้าง การผลิตจำนวนมาก และการบรรจุขั้นสุดท้ายเพื่อเข้าสู่การตลาดระดับโลก เราจัดหาเครื่องมือ precision สำหรับแม่พิมพ์ นอกจากนี้เรายังสามารถสร้างและออกแบบแม่พิมพ์แบบพิเศษได้อีกด้วย ผลิตภัณฑ์ของเราครอบคลุมทั้งอิเล็กโทรนิกส์ ยานยนต์ สินค้าคงทน และในสายการผลิตอื่นๆ ด้วยเครือข่ายการจายที่กว้างขวางในสิงคโปร์และจีนที่ได้พิสูจน์ความสามารถมาแล้ว

ติดต่อเรา