อิกกิโลโก้ ประเทศไทย

Fact-C: Calibration

ระบบการจัดการเครื่องมือ สร้างแผนการสอบเทียบ Master Plan รวมทั้งแผนรายเดือน รายวัน ด้วย User Interface ที่ใช้งานง่าย จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ มีการแจ้งเตือนอัตโนมัติ ทำให้เครื่องมือไม่พลาดกำหนดการสอบเทียบ และสามารถทวนสอบได้อย่างรวดเร็วรองรับการตรวจสอบตามมาตรฐานจากผู้ตรวจสอบภายในและภายนอก

การจัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือวัดให้อยู่ในมาตรฐานพร้อมใช้งาน มีการสอบเทียบเครื่องมือวัดและมาสเตอร์ตามกำหนด นับว่าเป็นหัวใจสำคัญสู่กระบวนการตรวจสอบที่มีคุณภาพ

การสร้างแผนการสอบเทียบอัตโนมัติ และระบบการแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนถึงกำหนด จะช่วยให้คุณวางแผนการสอบเทียบเครื่องมือในลิสต์ของคุณได้อย่างแม่นยำ ไม่พลาดรอบการสอบเทียบไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือวัดหรือมาสเตอร์สำหรับการสอบเทียบภายใน

ทุกๆ ครั้งที่ข้อมูลถูกบันทึกลงซอฟแวร์ จะถูกจัดเก็บเข้าสู่ฐานข้อมูล สามารถเรียกดูสถานะ (Status) การเปลี่ยนแปลงต่างๆ (History) หรือการสอบกลับ (Traceability) เครื่องมือหรืออุปกรณ์ย้อนหลังได้ จะ Audit ภายนอกหรือภายใน ก็พร้อมเสมอ

ซอฟต์แวร์ การจัดตารางสอบเทียบ และจัดเก็บการสอบกลับ Fact c product work

ไม่พลาดแผนการสอบเทียบด้วย Auto-scheduling และ

Traceability การสอบกลับข้อมูลย้อนหลัง

ติดต่อเรา