Future tech the complete all around hardness tester

FM-810ARS : Hardness testing

FM-810ARS ได้ถูกการปรับเปลี่ยนและประยุกต์การวัดความแข็ง เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ ที่มีทั้งระบบ Moving Stage หรือการเคลื่อนที่ของฐาน หรือ ระบบโฟกัสอัตโนมัติ และนั้นทำให้การวัดความแข็ง มีความแม่นยำมากขึ้น และการ Pattern การทดสอบต่างๆที่มีมากขึ้น สามารถทดสอบกับ เทสบล็อค Standard Blocks

  • ฟังชั่นหมุน ปรับ เอียงพื้นผิวของชิ้นงาน
  • บันทึกรูปที่ได้รับการวัดแล้ว
  • ตัวเลือก Format ของ Data ที่จะถูก output ออก และรวมทั้ง การประมวลสถิติ
  • ควบคุมฐาน XY
  • Pattern การวัด การทดสอบ ที่มีให้เลือกจำนวนมาก

Interface

Case Depth ค่าความลึก

รีพอร์ทค่าความลึก จากการ วัดความแข็ง ในรูปแบบชาร์ท

Color Conversion

ระบบแยกแยะชิ้นส่วนอัตโนมัติ เพื่อการทดสอบในตำแหน่งเดิม

การวัดองศามุม โดยการกำหนดสองจุด เป็นจุดแกนต้นและท้าย และ จุดที่สามเพื่อกำหนดมุม และระบบจะทำการคำนวนมุมอัตโนมัติ

ติดต่อเรา