Ring gauge: GONO 20Ø

Ring Gauge ริงเกจ อุตสาหกรรม ที่ถูกผลิตมาตามขนาดของชิ้น ของลูกค้า โดยที่ริงเกจ จะถูกนำมาใช้ในการวัด ความโตภายนอก หรือ ไดมิเตอร์ ภอยนอก (Outer diameter) โดยชิ้น GO คือ ตรวจการผ่านได้ และ NO คือ NOGO สำหรับชิ้นงานที่ไม่ควรผ่านได้

ติดต่อเรา