โลโก้ IBS

ITNH Series

เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน (Nitrogen Generator) ประเภทการทำงานด้วย กระบวนการดูดซับสลับความดัน (PSA – Pressure Swing Adsorption) ที่มาพร้อมกับ Built-in compressor

ติดตั้งด้วยระบบ Microcomputer และ built-in oil-free compressor ที่รับประกันการใช้งานถึง 4000 ชั่วโมง

ด้วยการทำงานของ Compressor ที่เป็น Oil-free ให้การใช้งานเงียบลง และยืดอายุการใช้งาน และเพิ่มประสิทธิภาพของ Flow rate มากถึง 10-20% จากรุ่นเก่า และการพัฒนาของ Discharge pressure ให้ดีขึ้นอีกด้วย

วาล์วควบคุมลมให้สามารถได้ Flow ของการไหลของอากาศได้คงที่ และสามารถปรับ Flow rate ได้อย่างอิสระ รวมถึง Waste water vaporizer การระเหยของน้ำเสีย

การนำไปใช้งานของ Nitrogen Generator : PSA

  • สามารถใช้สำหรับการบรรจุเข้าถังสำรองเพื่อการใช้งาน หรือถังพักเพื่อสู่กระบวนการถัดไป ป้องกันการผลิตใช้งานไม่ทัน
  • สามารถใช้เพื่อการนำไปวิเคราะห์ต่างๆได้
  • สามารถใช้กับเครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์
เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน และการใช้กับถังสำรอง ถังพักก๊าซ
  • สามารถใช้เป็น Antioxidant เพื่อป้องกันการ Oxidant
  • ใช้ในการป้องกันการเสื่อมสภาพ (Deterioration prevention)
  • ป้องกันการ Oxidization ด้วยการ Deoxidization
เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน และการใช้งานในการถนอมอาหาร และ ทางด้านเภสัชกรรม
  • ใช้เป็น Antioxidant เพื่อป้องกันการ Oxidation ขณะการเชื่อมต่างๆ (Welding) หรือ การบัดกรีต่างๆ (Soldering)
เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน และการใช้งานใน อุปกรณ์อิเล็คทรอนิค
  • การอัดก๊าซไนโตรเจนเข้าไป ในกระบวนการฉีดพลาสติก เพื่อเป็นการเติมเต็มแม่พิมพ์
  • ในการอัดก๊าซที่เข้มข้นขึ้นจะสามารถทำ Hollow core ให้ชิ้นงานพลาสติกที่ถูกฉีดมีรูนภายใน
เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน และสำหรับการฉีดขึ้นรูปพลาสติก
  • ใช้ในการป้องกันการระเบิด หรือการเกิดเพลิงไหม้ในอุตสาหกรรมที่อาจเกิดอันตรายได้ตลอดเวลา
เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน และการใช้ใน อุตสาหกรรมปิโตรเลี่ยม หรือ อุตสาหกรรมเคมี

ติดต่อเรา

Specification: ITNH Series

Parts numberFlow rate
(NL/min)
Purity(%)

Discharge pressure

(MPa)

Dimensions

(mm)

Power supply voltagePower consumption(kW)Weight(kg)
50Hz
ITNH2-12M5-※12990.40W:400
×
D:500
×
H:850
AC100V/110V
or
200V/220V
0.460
ITNH3-09M5-※999.90.45
ITNH4-06M5-※699.990.50
ITNH5-03M5-※399.9990.50
ITNH2-24M5-※24990.40W:480
×
D:640
×
H:950
AC100V/110V
or
200V/220V
0.895
ITNH3-18M5-※1899.90.45
ITNH4-12M5-※1299.990.50
ITNH5-06M5-※699.9990.50
ITNH2-37M5-237990.43W:600
×
D:680
×
H:1,350
AC200V/220V
Single phase
1.2200
ITNH3-28M5-22899.90.47
ITNH4-19M5-21999.990.50
ITNH5-09M5-29.599.9990.50
ITNH2-49M5-249990.40W:600
×
D:680
×
H:1,350
AC200V/220V
Single phase
1.6220
ITNH3-36M5-23699.90.45
ITNH4-25M5-22599.990.50
ITNH5-12M5-212.599.9990.50
60Hz
ITNH2-14M6-※14990.47W:400
×
D:500
×
H:850
AC100V/110V
or
200V/220V
0.460
ITNH3-11M6-※1199.90.47
ITNH4-07M6-※7.599.990.55
ITNH5-03M6-※3.799.9990.55
ITNH2-27M6-※27990.47W:480
×
D:640
×
H:950
AC100V/110V
or
200V/220V
0.895
ITNH3-21M6-※2199.90.47
ITNH4-15M6-※1599.990.55
ITNH5-07M6-※7.599.9990.55
ITNH2-41M6-241990.47W:600
×
D:680
×
H:1,350
AC200V/220V
Single phase
1.2200
ITNH3-32M6-23299.90.50
ITNH4-22M6-22299.990.55
ITNH5-11M6-21199.9990.55
ITNH2-55M6-255990.45W:600
×
D:680
×
H:1,350
AC200V/220V
Single phase
1.6220
ITNH3-43M6-24399.90.48
ITNH4-30M6-23099.990.53
ITNH5-15M6-21599.9990.53
※If the parts number ends with 1, it is for 100V/110V AC, single phase.If with 2, it is for 200V/220V AC, single phase.