Limit Snap Gauge

Snap Gauge (เกจก้ามปู) เกจวัดจำกัดสแนปเกจ เกจวัดที่ใช้วัดความโตนอก หรือ OD (Outer Diameter) ด้วยหลักการของการใช้ GO NOGO ในอันเดียวกัน เพื่อตรวจสอบของการผ่าน ระดับแรก และระดับสอง ตามค่ามากสุดต่ำสุด 

ติดต่อเรา