แบรนด์ kanetec

Magnetic V block

แท่นบล็อค วี แม่เหล็กคู่ ที่สามารถวางเหล็กเส้นกลม สำหรับการระบุตำแหน่ง (Marking) หรือการเจาะ และสามารถวางเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ต่างๆที่สามารถยึดจับกับแม่เหล็กได้ เช่น งาน EDM การขึ้นรูปโลหะด้วย Electrical Discharge Machine รวมถึงการวัด 3มิติต่างๆ หรือระบบการวัดงานต่างๆ

  • ชิ้นงาน หรือ เหล็กเส้นกลมต่างๆ สามารถวางบน หน้า V
  • สวิช T-handle เปิดและปิด และสามารถเอาปุ่มบิดออกได้
  • Drip-proof และ oil-resistance
  • มีโมเดลสำหรับความละเอียดสูง Ultra-precision

ติดต่อเรา