AND weight scale logo

Metal Detector : AD4976

เครื่องตรวจจับโลหะ เทคโนโลยีตรวจจับโลหะ ในสินค้าที่ไม่ว่าจะเป็น สินค้าแห้ง, เปียก, สินค้าในแพ็คเกจอลูมิเนียม หรือการตรวจจับซองดูดอ็อคซิเจน (Oxygen Absorber) ที่มีหรือไม่มีใน บรรจุภัณฑ์ได้

โดย AD4976 ได้พัฒนาทั้งซอฟต์แวร์ในการวัดคลื่นสนามแม่เหล็กเหนี่ยมนำไฟฟ้า (Electromagnetism) ด้วยความเข้าใจถึง ความเชื่อมั่นของสินค้าต่อผู้บริโภค และ ระบบ HACCP (มาตรฐานระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร )

Features: Metal Detector AD4976

การปรับย่านความถี่ในการ ตรวจจับโลหะ

  • ด้วยระบบอัตโนมัติ ที่ตรวจหาความเหมาะสมของย่านความถี่ (Frequency Band) เพื่อหาค่าที่เหมาะสมที่สุด และเสถียรที่สุด โดยการวิเคราะห์จากเซนเซอร์ตรวจจับย่านความถี่ 3 ตัว
  • การปรับย่านความถี่ สูง กลาง ต่ำ ทำให้สามารถตรวจจับโลหะ ในสินค้าที่หลายประเภทขึ้น เช่น  สินค้าแห้ง, เปียก, สินค้าในแพ็คเกจอลูมิเนียม หรือการตรวจจับซองดูดอ็อคซิเจน (Oxygen Absorber) ที่มีหรือไม่มีใน บรรจุภัณฑ์ได้

ตรวจสอบคลื่นรบกวน และประเมินสัญญานต่างๆ

  • โดยซอฟต์แวร์จะทำการ Visualize ย่านความถี่รบกวน (Noise) โดยประเมินจาก ย่านความถี่ที่เคยใช้ และ ความถี่โดยรอบๆ
  • และสามารถตั้งค่า Countermeasure สำหรับความถี่รบกวน (noise) ที่ไม่ต้องการออกได้

AD4976 จะมีการเก็บข้อมูล ผลการตรวจจับโลหะต่างๆ Inspection report ได้อย่างครบถ้วน และยังสามารถ วิเคราะห์ผลการตรวจสอบเพิ่มเติม ได้ ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ผลข้อมูล Fact-M: Measure

Warm-up free

การพัฒนาของ การควบคุม อุณหภูมิหรือเฟส ให้สามารถใช้งานทันทีเมื่อเริ่มเปิดเครื่อง

ป้องน้ำ เรตติ้ง IP66 และวัสดุจากสแตนเลส

วัสดุแสตนเลส ที่ง่ายต่อการทำความสะอาดและ ป้องกันน้ำและฝุ่นระดับ IP66

การจัดการ เซนเซอร์และสายพานของเครื่อง

การปรับระดับ เซนเซอร์ของ เครื่องตรวจจับโลหะ
การถอด ติดตั้ง สายพาน ของ เครื่องตรวจจับโลหะ
  • สามารถปรับระดับความสูงของ เซนเซอร์ เพื่อให้สินค้าเข้าเซนเซอร์ ใกล้กับจุดกลางมากที่สุด และลดปัญหาต่างๆ เพื่อให้มีความเสถียรภาพมากขึ้น
  • สามารถถอดประกอบสายพานได้โดยง่าย

ติดต่อเรา