โลโก้ มิตูโตโย่

Digimatic Micrometer

Series 293 ไมโครมิเตอร์ของ Mitutoyo เป็นไมโครมิเตอร์เครื่องแรกของโลกที่สามารถวัคค่าละเอียดได้ตั้ง 0.0001mm ซึ่งทำให้การใช้งานที่ครอบคลุมในหลายๆงานอุตสาหกรรมตั้งแต่ ยานยนตร์ (Automobile) ถึงอุตสาหกรรม การแพทย์ (Medical)

Features:

เริ่มตั้งแต่ 0.0001mm (0.1 μm) และค่าคลาดเคลื่อน ±0.5 μm

หน้าจอแสดงผลของไมโครมิเตอร์ความละเอียดสูง

แบริ่งลุกปืนที่อาศัยหมุนการสัมผัส (rolling contact) เพื่อลดความเสียดทาน และให้การ ใช้งานได้ง่ายและคงที่ แม้ Operator พึ้งเคยใช้เป็นครั้งแรก

ลดความเสียดทาน และให้การใช้ไมโครมิเตอร์ง่ายขึ้น

แกนหมุนที่สเถียรได้มาตราฐาน และเชื่อถือได้เหมือนพูดถึงการวัดถือด้วยมือที่ ค่าความละเอียด 0.1 μm

แกนหมุน ABS Rotary ให้การวัดด้วยไมโครมิเตอร์เสถียรมากขึ้น

วัสดุมีความทนทานในการใช้งานหัวหน้าจับของไมโครมิเตอร์ละเอียด วัสดุ Carbide

ติดต่อเรา