โลโก้ Rion

NL-63

เครื่องวัดเสียง Sound Level Meter: NL-63

หนึ่งในอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย ของสภาพแวดล้อมในโรงงาน และเป็นเครื่องมือวัดที่จำเป็นเช่นเดียวกันในทุกๆอุตสาหกรรม

ด้วยการทำงานของเครื่องจักรในไลน์การผลิต หรือเสียงที่เล็ดลอดออกมาจากโรงงานการผลิต เสียงที่ดัง นอกจากจะส่งผลกระทบต่อ สภาพแวดล้อมภายนอกใกล้ๆ เสียงที่ดังจะส่งผลต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงที่ปฏิบัติงานอยู่ ซึ่งเสียงที่ดังเกินไป จะเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ และยังมีผลกระทบต่อ มาตรฐาน ISO ต่างๆที่โรงงานมี

  • IEC 61672-1: 2013 class 1
  • ISO 7196: 1995
  • ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 class 1
  • JIS C 1509-1:2017 class 1
  • JIS C 1516: 2020 class 1
  • ISO 7196: 1995

การเก็บข้อมูล การวัดเสียงต่างๆ และการประมวลผลการคำนวนต่างๆ (Arithmetic Processing) การเตรียมพร้อมของข้อมูล และการจัดการบันทึกข้อมูลเสียงต่างๆ

ซอฟต์แวร์ การจัดการข้อมูลของ เสียงจากเครื่องมือวัดเสียง
เครื่องวัดเสียง กับการทำกราฟ ในซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลจากการบันทึกของเสียง

สามารถใช้งานซอฟต์แวร์ผ่านซอฟต์แวร์จาก ตัวเครื่อง NL-63 ที่มีการเชื่อมต่อผ่านเครื่อข่าย Internet เข้าเร้าเตอร์ผ่าน Wan หรือ Lan

การใช้งาน เครื่องมือวัดเสียง ผ่านเบราว์เซอร์ ซอฟต์แวร์

การเชื่อมต่อ เครื่องวัดเสียง

  • ผ่าน LAN สำหรับการใช้งานภายในองค์กร ในโรงงาน หรือในบริเวณเครื่องจักร โดยไม่ต้องส่งคนไปวัดเสียง 
  • ผ่าน WAN สำหรับการทำงานระยะไกลมาก โดยไม่ต้องไปวัดเอง ในพื้นที่ห่างไกล หรือพื้นที่ ที่เข้าถึงยาก ให้การวัดเสียงเป็นการทำงาน Remotely 

สามารถเชื่อมต่อ ผ่าน LAN, USB-C และ I/O port

เครื่องวัดเสียง พอร์ทสำหรับการเชื่อมต่อ
Measurement functionsLp, Leq, Le, Lmax, Lmin, Ln (main channel), Lp (sub-channel)
Measurement time10s, 1, 5, 10, 15, 30m, 1, 8h, and user-selectable (up to 24h)
Frequency range20 Hz to 8,000 Hz
Measurement rangesA-weighted: 28 – 138 dB C-weighted: 33 – 138 dB Flat Z-weighted: 38 – 138 dB
PeakdB
Measurement modesFast, slow, impulse
Sampling rate30.3µs (Leq, Lmax, Lmin, LE), 100ms (LN)
Microphone1/2 inch, UC-53 type
Power sourceBattery, AC power, 220V/50Hz
Operating conditions-10~50°C, 10%~90% RH
Dimensions260x76x33mm
Weigh400g including battery

ติดต่อเรา