NTG500H : Rigid probe

Rigid Borescope กล้องงู : ก้างแข็ง กึ่งแข็ง

กล้องงู Borescope Rigid ก้านกึ่งแข็ง ที่ให้การตรวจสอบง่ายขึ้น และสะดวกขึ้น เมื่อใช้ในการตรวจสอบ ชิ้นงานที่มีวัสดุเป็นท่อตรง หรือการตรวจสอบลงไปตรงๆ

สามารถเข้าไปในพื้นที่แคบได้ ด้วยขนาดไดมิเตอร์ 0.2 in (5mm) ได้โดยไม่ต้องตัดเปิดผ่าน หรือการแยกส่วน เพื่อตรวจสอบภายใน

Specification: Details

  • Screen Size: 5-inch IPS LCD screen
  • Screen Resolution: 854×480 pixels (16:9)
  • Image Capturing Resolution: 1920×1080 pixels
  • Video Recording Resolution: 1920×1080 pixels / 1280×720 pixels
  • Memory Card: 32GB built-in micro SD
  • Power Source: 3500mAh lithium-ion battery
  • Operating Temperature: 32º to 113ºF (0º to 45ºC)
  • Waterproof: Weather-resistant monitor, IP67 rating probe waterproof

Probe Diameter: 0.2 in (5 mm)
Probe Cable: 26 in rigid tube
Depth of Field: 0.4 in to 0.8 in (1 cm to 2 cm)

กระจกติด ปลายก้าน สำหรับการตรวจสอบ Groove ร่องของชิ้นงาน 

ติดต่อเรา