NTS 300 PRO : Rotate lens

Flexible Borescope กล้องงู : ยืดหยุ่น และเลนส์หมุนได้ 360 องศา

กล้องงู Borescope หรือกล้องเคเบิ้ล กล้องที่ใช้ในการตรวจสอบ ด้วยคุณลักษณ์ของ กล้องปลายสายเคเบิล ให้การใช้งาน เข้าไปในพื้นที่แคบ หรือ พื้นที่ลักษณะท่อ ได้โดยไม่ต้องตัดเปิดผ่าน หรือการแยกส่วน เพื่อตรวจสอบภายใน

Specification: กล้อง

เลนส์หมุน 360 องศา

กล้องหน้า Camera
• 0.37-Inch diameter
• 2.0 megapixel HD
• 1.18 to 3.15 inch focus
• 6 LED lights

กล้องด้านข้าง Camera
• 1.0 megapixel HD
• 0.79 to 1.97 inch focus
• LED light illumination

  • ภาพที่กว้างพร้อมความละเอียดสูง 
  • จอภาพ Split Screen ตรวจสอบพร้อมกันสองทิศทาง
  • กันน้ำ ที่ระดับเรตติ้งอยู่ที่ IP67
  • Battery Lithium-io ที่ใช้งานได้นานถึง 5-6ชม ต่อการใช้งานครั้งนึง
  • บันทึกภาพ และบันทึกวีดีโอ
  • สามารภใช้งานใน ลักษณะ Heavy Duty ได้

ติดต่อเรา