Zensei the iso of gauge and ball gauge

Step Gauge

การวัดของระยะพื้นผิว โดยการใช้ ความสูงเกจ และ แขนเลื่อน เพื่อจับตำแหน่งบนพื้นผิว

ติดต่อเรา