โลโก้ Accretech

SURFCOM NEX

SURFCOM NEX เครื่องวัดความเรียบผิว หนึ่งใน Solution ของเครื่อง Contour และ Surface Measuring machines ที่สามารถใช้วัดด้วยกันได้ถึงสองการวัด นั้นก็คือการวัดพื้นผิวความเรียบ และ รูปทรง นั้นทำให้การวัดมีอิสระมากขึ้น และสามารถปรับเปลี่ยนการวัดให้ เข้ากับชิ้นงาน

ควบคุมด้วย Linear Device ที่สามารถวัดได้ในระดับการสั่นที่ Ultra-low vibration

Features

Driving Speed แกน X และ C ไวขึ้น

  • การขยับ X-axis และ C-axis เร็วขึ้น
  • X-axis driving speed เร็วขึ้น 1.6 เท่า 100mm/s
  • C-axis driving speed เร็วขึ้น 5 เท่า 50mm/s
สำหรับการขยับ Driving Tracing Driver

ด้วยกลไก Ultra-Low Vibration ที่ทำหน้าที่ในการลด Noise ที่เกิดในการสั่นสะเทือนให้ได้ค่าในการวัดที่แม่นยำมากขึ้น และสามารถทำงานได้ในอุณหภูมิตั้งแต่ 20+-5 องศา

SURFCOM NEX จะได้ค่าวัดที่มีความน่าเชื่อถือแม้จะทำการวัดในพื้นที่ ที่การควบคุมอุณหภูมิยาก

Measuring range Z (Standard stylus)

SURFCOM NEX 001 (Roughness)

Measuring range Z for roughness : Max. 1000µm (Standard Stylus)

Resolution Roughness : min. 0.1nm

Accuracy Z : +/- 2% on 20µm periode

Straightness X : 0.05+L/1000µm

Measuring range Z (Standard stylus)

SURFCOM NEX 030 (Contour)

Measuring range Z for contour : 60mm

Resolution Contour : 0.04µm

Accuracy Z : +/- (1.5+[2H]/100)µm

Straightness X : 1µm/100mm

SURFCOM NEX 040 (Contour)

Measuring range Z for contour : 60mm

Resolution Contour : 0.02µm

Accuracy Z : +/- (0.8+[2H]/100)µm

Straightness X : 1µm/100mm

SURFCOM NEX 031

Measuring range Z for roughness : Max. 1000mm

Measuring range Z for contour : 60mm

Resolution Roughness : min. 0.1nm

Resolution Contour : 0.04µm

Accuracy Z : +/- (1.5+[2H]/100)µm

Straightness X : 0.05+L/1000µm

SURFCOM NEX 041

Measuring range Z for roughness : Max. 1000mm

Measuring range Z for contour : 60mm

Resolution Roughness : min. 0.1nm

Resolution Contour : 0.02µm

Accuracy Z : +/- (0.8+[2H]/100)µm

Straightness X : 0.05+L/1000µm

SURFCOM NEX 100

Measuring range Z for roughness and Contour: 5mm

Resolution roughness and contour : min 0.1nm

Resolution only Contour : 0.1µm

Accuracy Z : +/- (1.0+[2H]/100)µm

Straightness X : 0.05+L/1000µm

ติดต่อเรา