TD500 Pro: Articulating

Articulating Borescope กล้องงู : ปลายเคเบิ้ลขยับได้

กล้องงู Borescope Articulating ข้อต่อปลายเคเบิ่ลขยับได้ ให้การตรวจสอบง่ายขึ้น และสะดวกขึ้น เมื่อใช้ในการตรวจสอบ ในชิ้นงานที่มีลักษณะเป็นข้อต่อภายใน 

สามารถเข้าไปในพื้นที่แคบได้ หรือบริเวณที่เป็นข้อต่อ ได้โดยไม่ต้องตัดเปิดผ่าน หรือการแยกส่วน เพื่อตรวจสอบภายใน

Specification: Details

 • Screen 5 in IPS LCD Screen
 • Screen Resolution: 854×480 pixels
 • Image Capturing Resolution: 640x480p, 1280x720p, 1920x1080p (6.5 mm only)
 • Storage: 32GB Micro SD card
 • Port: Charging Port
 • Power Source: 3000mAh Lithium Polymer Battery
 • Battery Life: 3-4 hours
กล้องงู อุตสาหกรรม ปลายเคเบิ้ล ข้อต่อขยับได้
 • Type: 2-Way 210° Articulating Probe
 • Diameter: 0.256 in (6.5 mm) / 0.33 in (8.5 mm)
 • Probe Length: 5.08 ft (1.55 m)
 • Probe Stiffness: Stiff but flexible
 • Megapixel: 2.0 MP (6.5 mm) / 1.0 MP (8.5 mm)
 • Viewing Angle: 210°
 • Depth of Field: 0.60 in to 3.94 in (15 mm to 100 mm)
TD500 กล้องงู ข้อต่อขยับ ซ้ายขวา

ติดต่อเรา