Software Solution

ซอฟต์แวร์โซลูชั่น (Software Solution ) อุตสาหกรรม Fact family ยกระดับกระบวนการทำงานในอุตสาหกรรม
Fact Family: Most Comprehensive Software Solutions for Manufacturing Data Management หัวใจของการเพิ่มประสิทธิภาพ คงหนีไม่พ้นจุดแรกๆของกระบวนการผลิต นั้นก็คือ การทำงานที่มีคุณภาพ
 
ดังนั้น การนำ Software Solution เข้ามาใช้ ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ในการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต และกระบวนการควบคุมคุณภาพ เพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน และ การทำงาน ในภาคอุตสาหกรรม ด้วยทีมออกแบบและพัฒนาของเรา
 
Solution ของเรา ถูกแบ่งไปตามความต้องการของในแต่ละส่วนงานที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยลดการใช้กำลังคนและทรัพยากร
Fact-Measure (Fact-M) : ซอฟต์แวร์ SPC ทรงพลังในการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงประมวลผลข้อมูลแบบ Real-time
 
ปัญหาความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล หรือเวลาที่สูญเสียไปในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Analog จะได้รับการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง ด้วย Fact-M
 
ข้อมูลจะถูกจัดเก็บและบันทึกแบบ Digitalization จากเครื่องมือวัดหรือเครื่องมือทดสอบโดยตรง ลดปัญหาความผิดพลาดจาก Human Error และสามารถ Export ข้อมูลออกมาเป็น Inspection Report .ในรูปแบบของไฟล์ Excel สามารถนำข้อมูลที่จัดเก็บมาวิเคราะห์และประมวลผลออกมาเป็น Statistical Data ในลักษณะของ Chart ประเภทต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย
 
Real-time Monitoring Function ที่จะทำให้ผู้ใช้งานได้รับการแจ้งเตือน เมื่อเกิดความผิดปกติของข้อมูลหรือเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นในกระบวนควบคุมคุณภาพ เพื่อการแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการผลิต อย่างทันท่วงทีและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ซอฟต์แวร์ SPC ในการทำ SPC Control Chart
Fact – Cal (Fact-C) : ไม่พลาดการสอบเทียบด้วย Auto-schedule และ Traceability ติดตามข้อมูล
 
การเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือให้พร้อม และตรวจสอบคุณภาพให้พร้อมใช้งาน เป็นหนึ่งในหนทางสู่งานที่มีคุณภาพ
 
Auto-Schedule ระบบอัตโนมัติ ที่คอยจัดการ ตารางวันของการสอบเทียบให้คุณไม่พลาดในการสอบเทียบ ของเครื่องมือของคุณ
 
และทุกๆครั้งที่ ข้อมูลถูกบันทึกลงซอฟท์แวร์ จะถูกจัดเก็บเข้าสู่ระบบ ทำให้การตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง หรือการเปลี่ยนแปลง ของอุปกรณ์ ทุกๆครั้งที่มีการสอบเทียบ สามารถเรียกย้อนกลับมาดู (History) หรือคอยติดตามผลต่างๆของอุปกรณ์ (Traceability)
ซอฟต์แวร์ การจัดตารางสอบเทียบ และจัดเก็บการสอบกลับ Fact c product work
Fact – Doc (Fact-D) : ระบบ Database ที่เป็นมากกว่าแค่โฟลเดอร์จัดเก็บข้อมูล
ข้อมูลหาย? ข้อมูลเรียงกันมั่ว? หาเอกสารไม่เจอ? ปัญหาพื้นฐานที่ทุกๆคนอาจจะต้องเจอ แล้วถ้าเรามีระบบที่จะมาช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้นละ?
 
สิ่งสำคัญที่สุดของ การจัดเก็บข้อมูลใน Database ก็คือ Systematic Data Collection การจัดเรียงข้อมูลอย่างเป็นระบบและปลอดภัย ทั้งข้อมูลที่เป็น soft copy และ hard copy รวมทั้งสามารถเรียกข้อมูลกลับมาใช้ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ในเวลาไม่กี่วินาที และด้วย Digital Approval Function ของเรา การอนุมัติเอกสารต่างๆ ตามลำดับขั้น สามารถทำได้จากในระบบ ลดการใช้กระดาษและประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บแฟ้มเอกสารเก่าๆ ได้มากมายอย่างที่คุณคาดไม่ถึง
 
ไม่ว่าจะเป็นการเก็บข้อมูล Drawing และ BOM (Bill of Materials) โดยการปริ้นท์เก็บเข้าแฟ้มแบบเดิมๆ คุณคิดว่าโรงงานของคุณจะต้องใช้ปริมาณกระดาษ และกินพื้นที่ในการจัดเก็บแฟ้มมากขนาดไหน
 
หรือการต้องเดินถือแผ่นกระดาษไปล่าลายเซ็นต์จากหัวหน้างานไปจนถึงผู้จัดการจะกินเวลางานของคุณมากแค่ไหน
 
เราเชื่อว่า Fact-D สามารถช่วยคุณได้! 
ซอฟต์แวร์จัดการเอกสาร และ ฐานข้อมูล ในโรงงาน

Fact-T : Troubleshooting เพราะ…ทุกๆครั้งที่เกิดปัญหา ขึ้นกับอุปกรณ์หรือเครื่องจักร การ Report ต่อแผนกซ่อมบำรุง อาจมีขั้นตอนที่ทำให้เกิดความผิดพลาดได้ และแน่นอนที่ การรายงานเกิดความผิดพลาดอาจส่งผลตามมามากมาย อุปกรณ์เครื่องมือ ไม่ได้มาตราฐาน เครื่องจักรประสิทธิภาพต่ำลง กระบวนการผลิตเสียหาย จนอาจต้องหยุดการผลิต ซึ่งอาจจะถึงผลพวงของ การซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรใหม่ก่อนเวลาอันควร

และเช่นเดียวกัน หากเรามองข้ามการควบคุม การบริหารจัดการในแผนกซ่อมบำรุง นั้นอาจหมายถึง การทำงานที่ล้าช้า ข้อผิดพลาดต่างๆ ซึ่งอาจเป็นปัญหาเล็กๆที่อาจจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้น สต็อคอะไหล่สำรองที่อาจมีความคลาดเคลื่อน จนอาจต้องรอสั่งซื้อใหม่ หรือ ตารางการซ่อมบำรุง ที่อาจจะเกิดการทับซ้อนหรือการบริหารเวลาจัดแจง การซ่อมอุปกรณ์ ที่สำคัญน้อยกว่า อุปกรณ์ที่ควรซ่อมบำรุงก่อน 

Fact-T มาพร้อมกับการ Report รายงานปัญหาด้วย Issue Ticket ที่สามารถทำได้ทันที และส่งต่อสู่แผนกซ่อมบำรุง ผ่านได้ทุกอุปกรณ์ แท็บเล็ต, มือถือ, คอมพิวเตอร์

การจัดการ Report ของปัญหาทุกๆอย่างที่เกิดขึ้น ลำดับการซ่อมบำรุง ตาราง การติมตาม ฯลฯ รวมทั้งตารางของการตรวจสอบสภาพก่อนปัญหาจะเกิดขึ้น

Solution Library หนทางแก้ไขปัญหาโดยไม่ต้องขุดขุ้ย กองเอกสาร เพราะศูนย์รวม การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดของปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ หรือเกิดขึ้นแล้ว Solution จะเป็นทั้งการรวบรวมของ Manual ต่างๆของอุปกรณ์ไว้ทั้งหมดด้วยเช่นกัน

Spare parts managementสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันในแผนกซ่อมบำรุง ด้วย Database ที่รวบรวมข้อมูลของ Part สำรองไว้ในระบบ พร้อมจัดการการดูแล เพื่อแจ้งเตือน หากกำหนดเปลี่ยน หรือ จำนวนที่น้อยหรือไม่เหลือแล้วใน Stock

ซอฟต์แวร์ แผนกซ่อมบำรุง รายงานปัญหาต่างๆ

share this article:

Facebook