วัดชิ้นงานด้วย เครื่อง Radiographic Testing rt x-ray ชิ้นงาน

บริการการวัดชิ้นงานด้วย เครื่อง X-ray ชิ้นงาน

หนึ่งในการวัดตรวจสอบในระบบ NDT ที่จะไม่ทำลายชิ้นงาน ให้เราสามารถตรวจสอบและวัดชิ้นงานได้โดยไม่ต้องมีการถอดประกอบชิ้นงาน หรือการตัดชิ้นงานเพื่อการตรวจสอบ

และ Radiographic Testing ของเราจะใช้เครื่อง X-ray หรือ CT สำหรับการบริการในการวัดและตรวจสอบชิ้นงาน ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการตัดชิ้นงานและถอดประกอบ

การทดสอบ RT คือการฉายรังสี X-ray และ Y-ray ผ่านวัตถุไปที่ตัวรับรังสี หรือ ที่เรารู้จักกันดี และเห็นกันตามโรงพยาบาล คือเครื่องเอ็กซเรย์หรือ CT Scan ต่างๆ ซึ่งคือหลักการ ทดสอบ RT ที่มีลักษณะคล้ายกัน

ข้อแตกต่างในเครื่องสแกนชิ้นงานผ่าน X-ray ระบบปิดและ การฉายรังสีในหน้างานด้วยเครื่องฉายรังสี ที่สามารถถือด้วยมือ…แตกต่างกันในเรื่องของความเข้มข้นของรังสี และความละเอียด อย่างเครื่องฉายรังสี Metrotom ที่ฉายรังสีระบบปิดในตู้ ด้วยความเข้มข้นของรังสีที่มี ถึง 160 kV โดยเครื่องฉายรังสีด้วยมือ อาจจะอยู่เพียงแค่ 20 kV ซึ่งส่วนใหญ่คือเครื่องฉายรังสี Gamma 

และอีกหนึ่งข้อแตกต่างของจุดประสงค์การใช้งาน ของระบบปิดและเครื่องฉายรังสีถือด้วยมือ คือการใช้งาน…. แสกนชิ้นงานละเอียดในระบบปิด และ การสแกนชิ้นงานหน้างาน เช่นการสแกน ท่อเหล็ก, เครื่องจักร, ส่วนของชิ้นส่วนต่างๆที่ติดตั้งไปแล้ว

ทำไมถึงควรวัดด้วย RT - Radiographic Testing

เพราะทุกครั้งที่เรา จะทำการวัดตรวจสอบภายในของชิ้นงาน เราจะเป็นที่จะต้องถอดประกับ หรือหากมีการเชื่อมหรือประกอบ เราก็จำเป็นที่จะต้องตัดเปิดและแน่นอน อาจไม่จบจากการตัดแค่เพียงชิ้นเดียว นั้นหมายถึงราคาของค่าความเสียหายของชิ้นงานที่จะเพิ่มขึ้นทุกครั้ง และยังใช้เวลาเป็นอย่างมากอีกด้วยสำหรับการวัดแต่ละส่วนแต่ละครั้ง 

ดังนั่น RT – Radiographic Testing หนึ่งในทางเลือกของ NDT อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าในการวัดตรวจสอบชิ้นงานภายใน ได้อย่างทะลุปลอดโปร่ง 

Before After วัด X-ray ชิ้นงาน RT testing -1วัด X-ray ชิ้นงาน RT testing -2
Before After วัด X-ray ชิ้นงาน RT testing -3วัด X-ray ชิ้นงาน RT testing -4

วัสดุ (Material) อะไรบ้างที่วัดได้ด้วย เครื่องวัดชิ้นงาน X-ray

สำหรับ กำลังไฟฟ้าปกติ

  • โลหะเบา (Light metal) ทั้งหมดเช่น อลูมิเนียม แมกนีเซียม ไทเทเนียม
  • พลาสติกทุกรูปแบบ
  • โลหะหนัก (Metal) ที่มีความบางไม่หนาเกินไป

สำหรับ กำลังไฟฟ้าสูง

  • โลหะหนัก (Light metal)

  • โลหะเบา (Metal)

  • คอนกรีต, ดิน, หิน

  • พลาสติกประเภทหนา เช่น  HDPE PVC

วัดชิ้นด้วย X-ray กับเราจะได้อะไรบ้าง

การวัดชิ้นงานโดย X-ray machine กับเรา จะมาพร้อมกับ Report หา Defect ตามที่ต้องการ หรือสามารถรีเควสการวัดทดสอบเพิ่มเติมได้ เพราะการวัดกับเราจะนับเป็น ครึ่งวัน หรือเต็มวัน และหากชิ้นเล็กมากๆ สามารถคิดเป็นรายชั่วโมงได้ ให้งานของคุณได้สแกนจนครบทุกทาง

ระหว่างซื้อเครื่อง X-ray ชิ้นงาน กับ เช่าบริการวัดด้วยเครื่อง X-ray

อย่างการซื้อเครื่องแน่นอน อย่างการซื้อเครื่อง Metrotom จะทำให้เราสามารถวัดได้หลายครั้งหรือหลายวันและสามารถเสร็จงานได้ไวมากขึ้น เพราะการส่งบริการวัดและตรวจสอบ ด้วยเครื่อง X-ray จะต้องมีการคำนวนถึงระยะเวลาของการจัดส่งต่างๆ และหากชิ้นงานมีขนาดใหญ่ขึ้นก็อาจจะต้องมีในเรื่องของการจัดส่งที่ต้องคำนึงถึง และ Cost ในแต่ละครั้งหากจำเป็นที่ต้องวัดหลายครั้ง …. ดังนั่นคำถามนี้จึงเป็นคำตอบที่ตอบได้ยาก เพราะบางครั้ง Cost ในปีๆเดียวอาจสามารถซื้อเครื่องได้เลยเช่นเดียวกัน (สำหรับการวัดหลายๆครั้ง)

สามารถติดต่อเราเพื่อสอบเทียบเครื่องวัด Melt Indexer กับเราได้เลย