Kobelco Japanese brand for industry

Hardened layer depth

SH-67 เป็นอุปกรณ์สำหรับการวัดค่าชิ้นงานที่มีการชุบแข็งโดยไม่ต้องทำการทำลายชิ้นงาน คุณสามารถข้ามขั้นตอนแบบเก่าทั้งการตัด การแกะ และสามารถวัดค่าผลิตภัณฑ์ของคุณได้ด้วย SH-67 ทำให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่สูงและประหยัดค่าใช้จ่าย

อุปกรณ์ที่มาพร้อมกับนวัตกรรมที่ใช้คลื่นอัลตร้าโซนิกในการวัดความหนาของชิ้นงานและทำการแสดงค่าที่วัดได้บนหน้าจอแสดงผล ผลลัพธ์นั้นได้มาจากความแรงของคลื่นที่กระจายตัวในวัตถุ

  • ไม่ต้องทำการตัดทำลายผลิตภัณฑ์
  • ไม่ต้องทำการแกะ
  • ทำการวัดค่าได้เร็วกว่า
  • มีหัววัดความละเอียดสูง
  • มีการรับรู้การกระจายความลึก

แสกนพื้นผิวอย่างต่อเนื่อง

ด้วยการเลื่อนหัววัด (Probe) ไปตามพื้นผิว

การทำงานของ เครื่องวัดความหนาอัลตร้าโซนิค

SH-67 Ultrasonic

ติดต่อเรา