บริการสอบเทียบ Melt indexer: Calibration Melt index Services

บริการสอบเทียบ Melt indexer

การสอบเทียบ หรือ การ Calibration นับว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆในวงการอุตสาหกรรม เพราะไม่ว่าเครื่องมือของคุณลูกค้าทุกคนจะธรรมดาแค่ไหนตั้งแต่ไม้บรรทัด สเกลปกติก็ยังต้องมีการสอบเทียบ 

ถ้าเครื่องมือวัดตรวจสอบบางประเภท การสอบเทียบ (Calibration) นับว่ามีความจำเป็นมากเพราะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชิ้นงาน หรือเงื่อนไขต่างๆที่ถูกตั้งไว้ในการส่งมอบชิ้นงานต่างๆ

บริการสอบเทียบ Melt indexer operation : Calibration Melt index Services - 3

ทำไมต้องสอบเทียบเครื่อง Melt Indexer

ด้วยคุณสมบัติของเครื่องวัดอัตราการหลอมไหลของพลาสติก Melt Indexer ที่จะมีการใช้อุณหภูมิที่สเถียร เพื่อให้การตรวจสอบสามารถวัดการหลอมไหลได้ คล้ายคลึงกับเครื่องฉียดพลาสติก แต่ในเครื่อง Melt Indexer จะมีการใช้ความร้อนส่วนมากอยู่ที่ 4 ระยะ นั้นหมายถความการสอบเทียบคือการตรวจสอบสภาพของระยะทั้งสี่ให้ทำงานโดยสมบูรณ์ เช่นหากระยะแรกนั้นร้อนเกินไป ก็จะเหลวจนเกินไป หรือหากแต่ระยะไม่เท่ากัน ก็อาจส่งผลให้การไหลติดคัดและเกิดข้อบกพร่องต่างๆ ได้เพิ่มเติม

ต้องสอบเทียบเครื่อง Melt Indexer เมื่อไร

โดยคำตอบจะมีอยู่ด้วยกันสองคำตอบ นั้นก็คือ ตอนที่เครื่องมีปัญหารวมทั้งปัญหาของผลลัพท์ และ ตาม Schedule ที่ตั้งไว้สำหรับการสอบเทียบ (โดยตารางการสอบเทียบ ส่วนมากมักจะมีการใช้ซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยในการทำตารางและแจ้งเตือนไม่ให้พลาดการสอบเทียบ และเกิดปัญหาขึ้นอย่าง Fact-C) ดังนั่นหากคำตอบที่มาจากผลลัพท์หรือปัญหาของเครื่อง ที่เราจะต้องสังเกตก็มี ผลลัพท์ที่ออกมาพลาสติกไหม้ พลาสติกอุดตัน พลาสติกเหลวเกินไป พลาสติกออกมาไม่ต่อเนื่อง พลาสติกไหลช้าเกินไป

สอบเทียบเครื่อง Melt Indexer ตรงไหนบ้าง

โดยในเครื่องมือวัดการหลอมไหลของพลาสติก (Melt Indexer) จะทำงานด้วยความร้อนที่จะลาลายเม็ดพลาสติกที่บรรจุลงไป โดยการให้ความร้อนในท่อลำเลียง จะแบ่งออกเป็นสามระยะหรือสามส่วน โดยทั้งหมดควรที่จะมีการให้ความร้อนที่เท่ากันและตามการตั้งค่า และกำหนด Tolerance ตามเครื่อง Melt Index และหากมีข้อผิดพลาดก็จะทำการแก้ไข และปรับให้ตัวทำความร้อนทั้งสามส่วน มีความร้อนที่เท่ากัน

วิธีที่เราใช้ในการสอบเทียบ Melt Indexer

โดยการใช้เครื่องทดสอบความร้อนชนิด Probe จากทางแบรนด์ของ Tateyama เอง Temperature Distribution meter ที่จะวัดความร้อนตามการของของ Probe วัดอุณหภูมิ โดยจะแบ่งเป็น 4 ระยะ 10mm 30mm 50mm และ 70mm โดยค่าอุรณหภุมิ ไฟสถานะจะขึ้นว่าแต่ละจุดมีอุณหภูมิที่เท่าไร และทำการตั้งค่าในตัวเครื่องให้สอดคล้องกันและเป็น Standard ที่สมบูรณ์

สามารถติดต่อเราเพื่อสอบเทียบเครื่องวัด Melt Indexer กับเราได้เลย