Measuring Gauge

โดยประเภทนี้จะคลายกับเกจวัดจำกัด (Limit Gauge) ต่างๆทั่วๆไป ตรงที่เกจวัดต่างๆประเภทนี้สามารถใช้ได้ทั้งการตรวจสอบ และ การวัด และการใช้เกจวัดประเภทนี้ สามารถใช้ค่าของการวัด เป็นการตรวจสอบได้เช่นกัน (ใช้สีกำกับบอก หรือระยะกำหนดได้ เพื่อการตรวจสอบที่ใช้เวลาน้อยกว่า)

แสดงทั้งหมด 5 ผลลัพท์

แสดงทั้งหมด 5 ผลลัพท์