Mae Sariang แม่สะเรียง มูลนิธิช่วยเหลือผู้ประสบภัย ชนเผ่าชาวกะหรี่ยง

Date: 06/09/2023

มูลนิธิในครั้งนี้ที่เราได้เดินทางไป อยู่ใจกลางภูเขา แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮองสอนซึ่งหากเราเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ผ่านทางถนนหมายเลย 108 ซึ่งจะใช้ระยะทางโดยรวมประมาณ 200 กม. และโค้งทั้งหมดอีกกว่า 1864 โค้ง ซึ่งติดกับแม่น้ำสาละวิน ติดกับชายแดนพม่า

ระยะเวลาเดินทางจริงๆ (ตาม Google map 3.21 ชม) สำหรับคนที่ไม่ชำนาญพื้นที่ระยะเวลาเดินทางประมาณราวๆ 4 ชม. ปล. แนะนำยาแก้เมารถไปเผื่อด้วยนะ

การเดินทางไปแม่สะเรียง และระหว่างทาง

ระหว่างทาง IKKI ไปแม่สะเรียง
ถึงแม่สะเรียง ikki
สมาชิกเพิ่มเติมกับ การเดินทางของ ikki
และการเดินทางครั้งนี้นอกจาก ทางเรา IKKI เองแล้วมีสมาชิกผู้ร่วมเดินทางอีกคน ที่เราเรียกเขากันว่า โอตะซัง
( ผู้พัฒนา CS-A1100 )  
IKKI ข้างๆแม่น้ำยวม แม่สะเรียง
แผนที่แม่สะเรียง

ถ้าพูดถึงมูลนิธินี้ คงต้องเท้าความกันไป ถึงชนเผ่ากะเหรี่ยง ( Karen ) ชนเผ่าที่อาศัย ทั้งในชายแดนไทยและพม่า และมูลนิธินี้ Karen & Switzerland Help IDP and Refugee คือมูลนิธิที่ช่วยเหลือ ชาวกะเหรี่ยงทั้งเด็ก ผู้สูงอายุและชาวพื้นเมืองในชายแดนพม่า ที่เป็นผู้ประสบเคราะห์จากเหตุสงครามและความรุนแรง และถูกบังคับให้หลบหนีออกจากเขตบ้านของตนเองไปในพื้นที่ที่ปลอดภัยขึ้น ซึ่งก็คือมุมป่าไปอีกมุมป่า ลักษณะคล้ายๆกับผู้ลี้ภัย แต่แตกต่างกันที่ ไม่ได้ลี้ภัยมาในประเทศอื่นหรือเรียกว่า Refugee หรือในภาษาอังกฤษ ที่ใช้ว่า IDP Internally Displaced People

ความหวังแม้เพียงเล็กน้อย แต่ในพื้นที่ที่มืดที่สุด ดวงไฟดวงเล็กก็ยังส่องประกายได้สว่างที่สุด

มูลนิธิ Karen & Switzerland เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยอาหาร ยารักษาโรค เครื่องผ้านุ่งห่ม และนำผู้บาดเจ็บจากภัยนี้ ( ระเบิด, กระสุน หรือความรุนแรงต่างๆ ) มารักษาตัวใน โรงพยาบาลของไทย และนำผู้บาดเจ็บมารักษาตัวต่อ และได้รับความช่วยเหลือเพิ่มจาก Swiss Red Cross เพื่อนำผู้ประสบภัยมาพักฟื้นต่อในเขตมูลนิธิ Safety Home บ้านความหวังใหม่ 

บรรยากาศรอบๆ มูลนิธิ
บรรยากาศรอบๆ มูลนิธิ
บ้านความหวังใหม่

IKKI ได้นำสิ่งของบริจาคต่างๆ ที่เราซื้อและจัดแจงเตรียมไว้ เพื่อนำไปการบริจาค

ซื้อของไปบริจาค แม่สะเรียง
แพ็คของขึ้นรถนำไป บริจาค

และการเพื่อส่งต่อให้คณะเดินทางและลำเลียง เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการนำแจกจ่ายให้ ชนเผ่าชาวกะเหรี่ยงในหุบเขาต่อไป

การบริจาคครั้งนี้จากทางเรา IKKI ที่มอบให้กับมูลนิธิ อาจไม่ได้มากมาย หรือยิ่งใหญ่สำหรับใครอีกหลายๆคน แต่ทางเราขอมอบแสงสว่างแม้อาจเป็นเพียงดวงเล็กๆ และเราขอให้แสงดวงเล็กๆดวงนี้ของเรา ส่งไปจุดประกายความหวังของชาวกะเหรี่ยงผู้ประสบภัยทุกๆคน …….ขอบคุณครับ

Thank you for donation