อิกกิโลโก้ ประเทศไทย

Fact-T: Troubleshooting

ทุกๆครั้งที่เกิดปัญหา ขึ้นกับอุปกรณ์หรือเครื่องจักร การ Report ต่อแผนกซ่อมบำรุง อาจมีขั้นตอนที่ทำให้เกิดความผิดพลาดได้ และการควบคุม การบริหารจัดการในแผนกซ่อมบำรุงจะถูกปรับปรุงขึ้นด้วย Fact-T

การ Report รายงานปัญหาด้วย Issue Ticket ที่สามารถทำได้ทันที และส่งต่อสู่แผนกซ่อมบำรุง

การจัดการ Report ของปัญหา ลำดับการซ่อมบำรุง ตาราง การติมตาม ฯลฯ รวมทั้งตารางของการตรวจสอบสภาพก่อนปัญหาจะเกิดขึ้น

ศูนย์รวม การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดของปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ หรือเกิดขึ้นแล้ว Solution จะเป็นทั้งการรวบรวมของ Manual ต่างๆของอุปกรณ์ไว้ทั้งหมดด้วยเช่นกัน

Database ที่รวบรวมข้อมูลของ Part สำรองไว้ในระบบ พร้อมจัดการการดูแล เพื่อแจ้งเตือน หากกำหนดเปลี่ยน หรือ จำนวนที่น้อยหรือไม่เหลือแล้วใน Stock

ติดต่อเรา