IKKI LOGO reactangle

Knurled pieces

รับสั่งและผลิต งานขึ้นลาย งานรีดลาย ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ ไม่ว่าจะความต้องการของ Accuracy ความละเอียดและแม่นยำ รวมถึง ความต้องการของส่วน Complex

ติดต่อเรา