Limit Ring gauge (Large)

Limit Thread Ring gauge หรือ เกจวัดเกลียว ริงเกจเกลียว ใช้สำหรับการวัดเกลียวนอกของชิ้นงาน ที่ผลิตตามาตรฐาน ISO และสามารถสั่งทำขนาดพิเศษ ให้รองรับกับชิ้นงานขนาดใหญ่ หรือขนาดเล็ก

ติดต่อเรา