Limit Ring gauge (Large)

Limit Thread Ring gauge หรือ เกจวัดเกลียวนอก ริงเกจเกลียว ใช้สำหรับการวัดเกลียวนอกของชิ้นงาน ที่ผลิตตามมาตรฐาน ISO และสามารถสั่งทำขนาดพิเศษ ให้รองรับกับชิ้นงานขนาดใหญ่ หรือขนาดเล็ก

ติดต่อเรา