โต๊ะระบบ หินแกรนิต สำหรับอุตสาหกรรม

Granite Table โต๊ะระดับหินแกรนิต
รากฐานของการตรวจสอบงานที่มีประสิทธิภาพ

โต๊ะหินแกรนิต หรือ Granite Table เป็นที่รู้จักกันดีในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ โต๊ะหินแกรนิตนั้นจะประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลัก ๆ คือ 

  • แผ่นหินแกรนิต (Granite Surface Plate) 
  • ขาตั้งเหล็กที่ปรับระดับได้ (Leveling Steel Stand) 

โดยคุณสมบัติของหินแกรนิตที่จะนำมาประกอบเป็น Granite Table นั้น

จะต้องมีพื้นผิวที่เรียบสม่ำเสมอ เป็นความเรียบแบบแนวระนาบ แนบเสมอไปกับขอบและพื้นสัมผัสของชิ้นงาน ซึ่งจะทำให้ได้ค่าการวัดที่มีความเที่ยงตรงและแม่นยำ

โดยทั่วไปโต๊ะหินแกรนิตจะถูกแบ่งออกเป็น “เกรด” โดยแต่ละเกรดจะแตกต่างกันที่ค่าความเรียบ (Flatness) และในแต่ละมาตรฐาน (Standard) ก็อาจจะมีการกำหนดค่าความเรียบของหินแต่ละเกรด แต่ละขนาด รวมถึงชื่อเรียกของเกรดที่แตกต่างกันออกไปเช่นเดียวกัน

ซึ่งการเลือกเกรดของหินแกรนิตที่จะนำมาใช้นั้น ต้องคำนึงถึง..

วัตถุประสงค์การใช้งานเป็นหลักว่าต้องการค่า accuracy มากน้อยแค่ไหน โดยเกรดของหินแกรนิตที่เป็นที่นิยมใช้ในการตรวจสอบคุณภาพจะมีอยู่ 4 เกรดด้วยกันคือ

  • เกรด “00” ซึ่งเป็นเกรดที่มีค่าความเรียบ (Flatness) ที่ดีที่สุด เหมาะสำหรับใช้ในห้องแล็ปสำหรับการสอบเทียบ
  • เกรด “0” เหมาะสำหรับใช้ในการตรวจสอบในห้อง Quality Control (QC Room)
  • เกรด “1” เหมาะสำหรับใช้ในห้อง Tools Presetting ในส่วนของการผลิต
  • เกรด “2” เหมาะสำหรับการสุ่มตรวจสอบงานในไลน์ผลิต ที่ไม่ได้ต้องการความละเอียดมากนัก
ตารางเปรียบเทียบ เกรดของความเรียบ Information table of granite-surface
ตารางความเรียบ

ดังนั้นการเลือกใช้โต๊ะระดับหินแกรนิตที่เหมาะสมกับการใช้งาน รวมไปถึงการบำรุงรักษาที่ถูกต้อง และการสอบเทียบหน้าหินตามกำนหด 

จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ, ช่วยยืดอายุการใช้งาน, ลดการสึกหรอ… จากการเลือกเกรดของหินที่เหมาะกับวัตถุประสงค์การใช้งาน