โลโก้ CEM

CEM DT-1309

เครื่องวัดแสง Lux Meter ที่มาพร้อมฟังก์ชันในการเชื่อมต่อ PC ผ่านช่องทาง USB  และสามารถใช้งานในทุกพื้นที่ด้วยการปรับ ย่านการวัดอัตโนมัติให้เหมาะสมกับการวัด ในพื้นที่นั้นๆ 

ผลของการวัดความแม่นยำ: อ้างอิงไปตาม C.I.E standard illuminate A(2856K)

Features

  • วัดแสงได้: 0 -400,000 Lux
  • ความแม่นยำ: ±5%±10d (<10,000Lux)
  • ความละเอียด: 0.1 lux/Fc
  • อัตราในการวัด: 1.5 times/sec
  • ขนาดอุปกณ์วัด (Photo Detector): 115mm x 60mm x 27mm

สามารถเชื่อมต่อ USB เพื่อใช้งาน Interface

Lux meter interface connection to pc via USB

ติดต่อเรา