logo of shimadzu

MOC63u

เครื่องชั่ง Shimadzu จากประเทศญี่ปุ่น และโมเดล MOC63u เครื่องชั่งประเภทนึง ที่ใช้วัดค่าความชื้น เพื่อหาค่าความชื้น และวิเคราะห์ความชื้น ของชิ้นงาน Sample มีการใช้ เทคโนโลยี UniBloc

ได้รับการรับรองจาก ISO 9001

เหมาะกับงานประเภทไหน

 • ผลิตภัณฑ์การเกษตร
 • อุตสาหกรรมอาหาร
 • อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์
 • อุตสาหกรรมยา
 • อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง
 • เหล็กและชิ้นส่วนงานดิบ หรือชิ้นส่วนภาคไฟฟ้า 
 • อุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อม
 • อุตสาหกรรมน้ำ
 • ทุกๆงานที่ต้องการหาค่าความชื่น

UniBloc เทคโนโลยี การรับแรงด้วย Cell 1 ชิ้น โดย UniBloc จะมีความคงทนต่ออุณหภูมิ เพื่อความสเถียรภาพขณะชั่งวัดด้วยเช่นกัน

 • ชั่งน้ำหนักสูงสุดพิกัด 60 กรัม และต่ำสุด 0.02 กรัม
 • ค่าละเอียด 0.001 กรัม
 • แสดงผลได้ตั้งแต่ (0.01% / 0.1%) ของปริมาณความชื้นในชิ้น Sample
 • Sample Pan ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 95 มิลลิเมตร
 • ให้ความร้อนโดยหลอด Halogen lamp
 • ควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง 50 องศา ถึง 200 องศาเซลเซียส

ติดต่อเรา