Limit Plug: Ø16-80

ปลั๊กเกจ ที่ทำมาจากวัสดุพิเศษ Zirconia Ceramic ที่มีความแข็งแรงสูงพิเศษ หรือที่เราอาจรู้จักกัน ของวัสดุ Zirconia ที่ถูกนำมาใช้หรือแปรรูป ทั้ง อัญมณีคล้ายเพชร, รากฟันเทียม หรือ เซรามิคแบริ่ง ทำให้การใช้งานมีความทนทานที่สูง

ติดต่อเรา