Snap Gauge: 25 62×25

Snap Gauge (เกจก้ามปู) เกจวัดอุตสาหกรรม สแนปเกจ เกจที่สามารถใช้วัด GO NOGO ในอันเดียวกัน ด้วยคุณสมบัติที่ใช้ตรวจสอบของการผ่าน ระดับแรก และระดับสอง ตามค่ามากสุดต่ำสุด

ติดต่อเรา