แบรนด์ Futamura

Rolling centers

ยันศูนย์เป็นที่ถูกออกแบบ จนสามารถใช้งานกับรอบหมุนที่เร็วมาก ถึง 7000min-1 และมีความแม่นยำมากถึง TIR 0.003. ส่วนหัวที่ทำมาจากวัสดุ Carbide ที่มีความทนทานมากขึ้นจาก รอบหมุนที่มากขึ้น

Rolling center ยันศูนย์เป็น cutting machine tool

ติดต่อเรา